Kampanj på flera språk ska uppmuntra till rökstopp

Coronapandemin ledde till oro bland många rökare efter rapporter om att rökning kan vara en riskfaktor för svårare sjukdom vid covid-19. För att nå ut med de generella hälsovinsterna ett rökstopp inledde vi ett samarbete med Sluta-Röka-Linjen under covid-pandemin och har tillsammans tagit fram en gemensam kampanj på svenska, arabiska, somaliska, persiska och engelska.

Reklamskylt för Sluta-röka-linjen

Stockholms län har hittills drabbats hårt av coronapandemin och där är smittspridningen större i vissa områden. Den 21 april hade Rinkeby-Kista störst andel smittade per 10 000 invånare följt av Spånga-Tensta, Sundbyberg och Skärholmen. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att utlandsfödda svenskar är överrepresenterade bland dem som smittats av coronaviruset.

Rökning är också vanligare bland utlandsfödda, särskilt män.

Rökning bidrar till en ojämlik hälsa. Därför vill vi att alla, oavsett språk, får tillgång till stöd

- Vi vet att många är oroliga för rökningens effekter. Genom kampanjen vill vi nå ut med att vi finns för den som vill sluta, både under och efter pandemin. Rökning bidrar till en ojämlik hälsa. Därför vill vi att alla, oavsett språk, får tillgång till stöd, säger Annelie Johansson, driftansvarig vid Sluta Röka-Linjen.

Sluta-Röka-Linjen erbjuder sedan tidigare stöd på flera olika språk. Kampanjen blir ett led i att säkerställa att fler nås av budskapet att det finns kostnadsfritt stöd att få om man vill sluta röka. Kampanjen, som går under namnet ”Rökstopp förbättrar din hälsa direkt”, lyfter de positiva hälsovinster ett rökstopp innebär. Bland annat att blodtrycket går ner redan
efter 20 minuter och att risken för hjärtinfarkt har börjat minska efter ett dygn.

­­- Vi är glada att få möjlighet att göra den här insatsen tillsammans med Sluta-Röka-Linjen. Forskning visar att tobaksrökning orsakar en rad sjukdomar, framför allt i våra hjärtan, kärl och lungor. Därför känns det angeläget att sprida budskap som får fler att sluta röka, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Den som önskar stöd på annat språk än svenska eller engelska kan fylla i ett kontaktformulär på Sluta-Röka-Linjens hemsida (www.slutarokalinjen.se/other-languages). Sluta-Röka-Linjen ringer upp personen med tolk eller flerspråkig rådgivare så fort som möjligt.

Mer om kampanjen hittar du på www.slutarokalinjen.se/kampanj

Illustration av rökande man

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn