Testa dina kunskaper om blodtrycket

Testa dina kunskaper om blodtrycket

Vad är ett normalt blodtryck? Varför är det viktigt att kontrollera blodtrycket och vad kan du själv göra för att sänka blodtrycket?

Testa dina kunskaper om blodtrycket i kunskapskollen. Du får de rätta svaren och under vägens gång lär du dig mer om blodtrycket.

Livstilsprofessor Mai-Lis Hellénius, Karolinska institutet och dietist Anette Jansson från Hjärt-Lungfonden.

Lär dig mer om högt blodtryck

Hjärt-Lungfondens dietist ger dig konkreta tips via e-post. Anmäl dig idag och få forskningsbaserade råd!

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Förstå riskerna