Sverige får en ny tobakslag

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft.

Cigarett i ett askfat

Den innebär att är förbjudet att röka på uteserveringar, tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs och att snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner. En förändring som välkomnas av Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

- Det är inte en dag för tidigt. Detta har vi arbetat hårt för de senaste åren, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Rökningen ett stort folkhälsoproblem

Röktobak är livsfarligt och ett stort folkhälsoproblem. Rökningens skadeverkningar innebär samhällskostnader på 31,5 miljarder kronor per år, minst 10 000 dödsfall och 100 000 insjuknade i rökrelaterade sjukdomar.

Därför är den nya tobakslagen, som Hjärt-Lungfonden bidragit till att driva, efterlängtad och välkommen. Det var 2005 som Sverige senast fick en ny lag på tobaksområdet. Då blev det rökförbud på restaurangerna, även detta arbetade Hjärt-Lungfonden med att få till stånd.

Rökfria uteserveringar, lekplatser och tågperronger

Den nya lagen omfattar bland annat att även uteserveringar nu blir rökfria och rökförbudet gäller även lekplatser, tågperronger och busshållplatser. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter.

Nytt tillståndskrav på att få sälja tobak

Det blir också krav på att ha tillstånd för att få sälja tobak, detta kommer göra att tillsynen förbättras till exempel kring åldersgränsen som är 18 år för att få köpa tobak. I det ursprungliga förslaget från regeringen fanns även ett förslag om förbud att göra reklam för tobaksprodukter där tobak säljs, det sa dock riksdagen nej till.

Målet – ett rökfritt Sverige år 2025

- Vi är glada över den nya lagen men det behövs ytterligare lagstiftning för att nå regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025. Förutom förbud mot reklam så behövs åtgärder som ett exponeringsförbud av tobaksprodukter, standardiserade tobaksförpackningar och högre pris på tobaksprodukter genom högre skatt, säger Kristina Sparreljung.

Just standardiserade tobaksförpackningar har redan 15 länder infört.

Sverige har även skrivit under på att genomföra den konvention som finns på tobaksområdet och det gäller att alla delar i den införs för att bekämpa tobaksbruket. I Sverige är det förhållandevis låga siffror på tobaksbruk, 7 % röker och 11 % använder snus men skillnaden mellan olika grupper är stora.

23 % i årskurs två på gymnasiet röker

Nya siffror från årskurs två på gymnasiet visar att 23 % av ungdomarna uppger att de röker och 14 % uppger att de snusar.

- Alla åtgärder som kan minska antalet nyrekryterade tobaksanvändare är viktiga och för dem som redan röker är det viktigt att de som vill får hjälp att bryta sitt tobaksberoende, avslutar Kristina Sparreljung.

Illustration av rökande man

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn