Vi behöver salt – men hur mycket?

Äldre man och person som saltar i en kastrull

Publicerad: 2023-06-16 | Uppdaterad: 2023-06-16

Kroppen behöver salt, men bara i en mindre mängd. Den rekommenderade mängden är max 6 gram per dag, men i Sverige får vi i oss ungefär dubbelt så mycket. Denna överkonsumtion av salt orsakar tusentals fall av hjärtinfarkt och stroke varje år. 

I salt (NaCl) finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen. Men alltför mycket natrium kan höja blodtrycket. I Sverige uppskattas 20–30 procent av alla vuxna ha högt blodtryck, och närmare hälften av alla över 65 år. Högt blodtryck ökar i sin tur risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador.  

Minskat saltintag kan minska antalet drabbade dramatiskt 

Genomsnittssvensken får varje dag i sig ungefär dubbelt så mycket salt som det rekommenderade maximala intaget sex gram. Aktuell forskning visar att var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige orsakas av överkonsumtion av salt. Om vi minskar vårt saltintag kan antalet drabbade minska dramatiskt. 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är ett minskat saltintag hos befolkningen en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att minska förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. Och svensk forskning visar bland annat att ett minskat saltintag med 30 procent skulle minska förekomsten av stroke i Sverige med hela 10 procent. 

Olika sätt att dra ner på saltet 

Saltsmaken är en vanesak – ju mer salt man äter desto mer salt behövs för att känna saltsmaken. Men omvänt går det alldeles utmärkt att vänja sig vid mindre salt. Det tar bara 4–5 veckor för smaklökarna att ställa om. Det kan kännas lättare om man sänker saltnivån i maten gradvis, alltså skär ner lite i taget. 

Dessvärre kommer det mesta av saltet vi får i oss från maten vi köper. Därför kan det vara svårt att endast sänka sitt saltintag på egen hand. Hela livsmedelsindustrin måste hjälpas åt att sänka salthalten i sina produkter. Men det man framför allt kan göra på egen hand är att jämföra saltinnehållet i till exempel bröd, ost och skinka och välja det med minst salt. Eller leta efter Nyckelhålet, som finns på mat med mindre salt. 

Så drar du ned på saltet

  • När du saltar själv – välj salt med jod.

  • Prova att smaksätta med andra kryddor som lök, vitlök och olika kryddor.

  • Välj livsmedel med mindre mängd salt när du handlar. Salt måste vara deklarerad på förpackningen så det går att jämföra.

  • Välj livsmedel med Nyckelhålet – de innehåller mindre mängd salt.

Stöd forskningen med en gåva

Tillsammans gör vi det möjligt för forskarna att skapa nya genombrott som räddar liv och minskar lidandet.

Välj belopp

Källor

Länkar

Livsmedelsverkets råd om salt

WHO

IHE, Institutet för hälsoekonomi

Svensk forskning


Faktablad om Högt blodtryck

Ladda ner PDF