Även lätt fysisk aktivitet skyddar ditt hjärta

Även lätt fysisk aktivitet har goda förebyggande effekter på hjärt- och kärlsjukdomar – hos både kvinnor och män.

Lätt fysisk aktivitet kan fungera förebyggande för personer med det så kallade metabola syndromet och skydda dem från att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Karolinska institutet som fått stöd av Hjärt-Lungfonden. Metabola syndromet innebär samtidig förekomst
av bland annat nedsatt insulinkänslighet, rubbad blodfettbalans och högt blodtryck.

– Våra resultat visar att individer med metabola syndromet som var lätt fysiskt aktiva vid studiestart hade 33 procents lägre risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och 30 procent lägre
risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med individer med metabola syndromet som var stillasittande, säger Elin Ekblom Bak, en av studiens förstaförfattare och docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.