Även lätt fysisk aktivitet skyddar ditt hjärta

Även lätt fysisk aktivitet har goda förebyggande effekter på hjärt- och kärlsjukdomar – hos både kvinnor och män.

Lätt fysisk aktivitet kan fungera förebyggande för personer med det så kallade metabola syndromet och skydda dem från att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Karolinska institutet som fått stöd av Hjärt-Lungfonden. Metabola syndromet innebär samtidig förekomst
av bland annat nedsatt insulinkänslighet, rubbad blodfettbalans och högt blodtryck.

– Våra resultat visar att individer med metabola syndromet som var lätt fysiskt aktiva vid studiestart hade 33 procents lägre risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och 30 procent lägre
risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med individer med metabola syndromet som var stillasittande, säger Elin Ekblom Bak, en av studiens förstaförfattare och docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Pizza med örter

Vi tänker på hälsan – Gör du?

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Få inspiration av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Om levnadsvanor