Forskning om akuta inflammatoriska hjärtsjukdomar hos barn

Kvinnlig forskare tar emot Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag om 15 miljoner tilldelades år 2020 till professor Marie Wahren-Herlenius vid Karolinska Institutet och hennes forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar. Genom kliniska och experimentella studier ska forskargruppen kartlägga mekanismerna bakom de sjukdomar i barns hjärtan som uppstår på grund av fel i immunförsvaret.

– Det föds runt fem barn per dygn med hjärtfel i Sverige. Marie Wahren-Herlenius forskning kan leda till säkrare diagnos, bättre undersökningsmetoder, tidigare upptäckt av skador och nya effektiva behandlingsmetoder av mycket allvarliga inflammatoriska tillstånd i barns hjärtan, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Se en inspelning från utdelningen här

Hitta biomarkörer

Flera allvarliga hjärtsjukdomar hos barn orsakas av fel i immunförsvaret och är förknippade med svår inflammation. Som foster exponeras barn som får dessa sjukdomar för en typ av antikroppar som riskerar att störa hjärtats sammandragningar och ge upphov till mycket allvarliga tillstånd med hög mortalitet.

– Om jag och mitt forskarteam når våra mål så kommer vi att kunna förhindra att den här typen av barnhjärtsjukdomar uppstår över huvud taget. Lösningen ligger bland annat i att hitta biomarkörer för tidig diagnos och identifiera de delar av immunsystemet som bidrar till att skada hjärtat, säger Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi vid
Karolinska Institutet.

Hjärt-Lungfondens stora anslag på 15 miljoner kronor innebär ett avgörande tillskott till kunskapsbasen om mindre beforskade allvarliga hjärtsjukdomar hos barn som orsakas av immunsystemet – till exempel medfött hjärtblock (som kan leda till kardiomyopati och hjärtsvikt) och Kawasakis sjukdom (som kan ge aneurysm i hjärtats kranskärl).

Läs mer om stora forskningsanslaget här >

Uppdaterad: 9 mars 2023