SCAPIS: forskning för framtiden

Uppdrag: stoppa KOL

  • Över 500 000 drabbade i Sverige

  • Världens tredje största dödsorsak

  • Cirka 20 procent är icke-rökare men få studier har gjorts på dessa 

  • Vi behöver hitta riskpersoner tidigare

  • Mål: nya läkemedel och bättre prognoser

  • Forskningen är i stort behov av pengar

Minst en halv miljon svenskar lider av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Vi vet att den som har KOL även lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men vi vet inte varför. Detta behöver vi ta reda på. Vi behöver också ta reda på hur det kommer sig att icke-rökare också drabbas av KOL, och hur vi kan identifiera dem som riskerar att drabbas i ett tidigt stadium så att vi kan förhindra eller sakta ned sjukdomsförloppet. 

Vill du stötta denna forskning?

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Stöd forskningen för ett längre och friskare liv.

Bli månadsgivare

Om SCAPIS

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank. En fantastisk forskningsresurs för forskare att skapa kunskap för en bättre folkhälsa.