SCAPIS: forskning för framtiden

Uppdrag: stoppa KOL

  • Över 500 000 drabbade i Sverige

  • Världens tredje största dödsorsak

  • Cirka 20 procent är icke-rökare men få studier har gjorts på dessa 

  • Vi behöver hitta riskpersoner tidigare

  • Mål: nya läkemedel och bättre prognoser

  • Forskningen är i stort behov av pengar

Minst en halv miljon svenskar lider av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Vi vet att den som har KOL även lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men vi vet inte varför. Detta behöver vi ta reda på. Vi behöver också ta reda på hur det kommer sig att icke-rökare också drabbas av KOL, och hur vi kan identifiera dem som riskerar att drabbas i ett tidigt stadium så att vi kan förhindra eller sakta ned sjukdomsförloppet. 

Om SCAPIS

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank. En fantastisk forskningsresurs för forskare att skapa kunskap för en bättre folkhälsa.

Hjärt-Lungfondens armband

Bli månadsgivare – gör en insats som består

Forskning är lösningen men saknar pengar. Vi är många som stödjer kampen mot våra största folksjukdomar men vi behöver bli fler. Just nu får du som väljer att bli månadsgivare ett armband som välkomstpresent.

Bli månadsgivare nu