SCAPIS: forskning för framtiden

Stoppa sjukdom med fysisk aktivitet 

  • Vår livsstil har förändrats, och därför krävs ny forskning

  • Idag är stillasittande en vanligare riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom än rökning

  • Med sunda levnadsvanor kan man förebygga 80 procent av för tidig hjärtsjukdom och stroke

  • Mål: individanpassade råd kring rätt typ av fysisk aktivitet för en bättre hälsa

  • Forskningen är i stort behov av pengar

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, men när på dygnet är det bäst att röra på sig? Ska man träna i längre eller kortare perioder? Skiljer det sig mellan olika grupper? När vi besvarat dessa frågor kommer vi kunna ge individanpassade råd kring vilken typ av aktivitet som passar för olika människor, för ett längre och friskare liv.

Vill du stötta denna forskning?

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Stöd forskningen för ett längre och friskare liv.

Bli månadsgivare

Om SCAPIS

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank. En fantastisk forskningsresurs för forskare att skapa kunskap för en bättre folkhälsa.

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Mer om SCAPIS