SCAPIS: forskning som förändrar världen

Stoppa hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår

  • Världens största studie inom hjärta, kärl och lunga

  • Sex universitet och universitetssjukhus i samarbete

  • Unik forskningsbank med insamlat material från 30 000 svenskar

  • Mål: att stoppa hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår

  • Forskningen är i stort behov av pengar

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Det vill vi ändra på – med hjälp av SCAPIS, världens största hjärt- och lungstudie. I SCAPIS samarbetar forskare i hela Sverige på ett helt nytt sätt. Universitetssjukhusen i Göteborg, Stockholm, Linköping, Lund, Uppsala och Umeå har skapat en forskningsbank utan motstycke, med prover, röntgenbilder och tester från 30 000 undersökta människor. Det här är nyckeln till nästa stora genombrott. Men det saknas pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Om SCAPIS

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank. En fantastisk forskningsresurs för forskare att skapa kunskap för en bättre folkhälsa.