Män har mer åderförkalkning än kvinnor

En ny studie visar att kranskärlen hos män är betydligt mer åderförkalkade än hos kvinnor.

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och vice director för SCAPIS.

Vid 50 års ålder har män fyra gånger så mycket åderförkalkning i kranskärlen som kvinnor och vid 60 år cirka 3 gånger så mycket. Resultaten kommer från en delstudie som ingår i Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

- Vi vet sedan tidigare att kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt fem till tio år senare än män. En förklaring till det kan vara en skyddande effekt av det kvinnliga hormonet östrogen. Men de nya resultaten visar att det kvinnliga försprånget hänger kvar även högre upp i åldern, säger Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och vice director för SCAPIS.

En tredubbling av plack mellan 50 och 60 år

Delstudien visar även att både mäns och kvinnors åderförkalkning ökar stort mellan 50 och 60 år. Under denna tioårsperiod tredubblas plackmängden i kranskärlen hos båda könen. Dock börjar kvinnorna från en mycket lägre nivå. En snabb ökning ses även i halskärlen, där det sker en fördubbling hos både män och kvinnor under samma tioårsperiod.

- Åderförkalkning i hjärtats kranskärl är en vanlig orsak till hjärtinfarkt, och åderförkalkning i halskärlen en vanlig orsak till stroke, så detta är mycket intressanta resultat. Det positiva är att man med sunda levnadsvanor själv kan förebygga upp till 80 procent av för tidig hjärtsjukdom och stroke. Det är kanske ett särskilt viktigt budskap till personer mellan 50 och 60 år, då resultaten visar att åderförkalkningen ökar snabbt i det åldersspannet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Resultaten i delstudien är baserade på data från 15 000 personer, vilket motsvarar halva SCAPIS kohorten. SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga med det övergripande målet att kunna hitta de som har hög risk att drabbas och behandla dem innan sjukdom uppstår. Delstudien publicerades i den medicinska tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

Uppdaterad: 10 mars 2023

SCAPIS

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Mer om SCAPIS