SCAPIS - den svenska forskningsbanken för framtidens folkhälsa

Hjärt-Lungfondens största satsning genom tiderna, befolkningsstudien SCAPIS, öppnade den 17 mars 2021 för forskare knutna till svenska lärosäten.

Studien har resulterat i en unik forskningsbank med data, bilder och prover från över 30 000 deltagare.

Foto: Marie Ullnert

SCAPIS är en milstolpe inom svensk forskning

Studien, som har resulterat i en forskningsbank med data, bilder och prover från över 30 000 deltagare, är en milstolpe inom svensk medicinsk forskning. Aldrig tidigare har forskning kunnat bedrivas på ett djupare och mer omfattande underlag baserat på moderna svenska levnadsvanor. 

Se SVT Morgonstudions nyhetsinslag om SCAPIS från 17:e mars 2021, där Kristina Sparreljung och Börje Salming medverkar.

SVT äger videomaterialet.

– Två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom och 1,3 miljoner med lungsjukdomar, samtidigt som dagens levnadsvanor och nya riskfaktorer ställer nya krav på forskningen. Därför har sex universitet och universitetssjukhus med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär, byggt en svensk forskningsbank för framtidens folkhälsa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Onsdagen den 17 mars öppnade Prins Daniel forskningsdatabasen SCAPIS med en förinspelad digital hälsning.

Kungahuset äger videomaterialet.

30 000 har deltagit i studien

Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover på över 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Allt insamlat material har resulterat i en unik data-, bild- och biobank som ger forskarna helt nya förutsättningar att skapa kunskap för bättre folkhälsa.

– Vårt övergripande mål är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår. Det kräver avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst. Tack vare Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär har vi nu möjlighet att nå våra mål, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och huvudansvarig för SCAPIS.

Den 17 mars sändes den digitala invigningen av SCAPIS på: www.scapis.org/opening/

Uppdaterad: 9 mars 2023

SCAPIS

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Mer om SCAPIS