Hjärtbilder analyseras med artificiell intelligens

Inom ramen för befolkningsstudien SCAPIS utvecklas nu ett helautomatiskt analysverktyg som är baserat på artificiell intelligens, AI.

I ett första steg granskar verktyget stora mängder datortomografibilder (CT) på
studiedeltagarnas hjärtan. Bilderna analyseras med hjälp av en algoritm som bygger på att radiologer har försett systemet med facit för vad som är friskt och sjukt. Projektet genomförs på samverkansplattformen AI Innovation of Sweden i Göteborg.

– För en tränad radiolog tar det en timme att analysera en hjärt-CT-undersökning. I vårt
material har vi 30 000 bilder, och vi kan därför spara mycket tid på att få stöd av artificiell
intelligens i dessa analyser, säger Göran Bergström, professor och huvudansvarig
för SCAPIS-studien, till Sahlgrenska akademins nyhetssajt.

– Om man låter tjugo duktiga radiologer analysera samma bildmaterial kommer de till viss del att göra olika bedömningar. Människans förmåga att analysera bilder påverkas av trötthet, hunger eller dagsform. Med stöd av AI kommer vi få snabbare och mer
konsekvent bedömning av bilderna. Radiologerna sedan kan fokusera på de mer svårtolkade
bilder där algoritmen går bet. Den unika befolkningsstudien SCAPIS, som huvudsakligen finansieras av Hjärt-Lungfonden, syftar till att vi i framtiden bättre ska kunna förutsäga
vem som kommer att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och KOL.

SCAPIS

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Mer om SCAPIS