SCAPIS: forskning för framtiden

Förhindra hjärtsjukdom hos personer med diabetes

Människor med diabetes löper två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med andra. Vi behöver kartlägga sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom, och hitta sätt att förhindra att personer med diabetes drabbas.

Om SCAPIS

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank. En fantastisk forskningsresurs för forskare att skapa kunskap för en bättre folkhälsa.

Illustration Bli månadsgivare

Bli månadsgivare – gör en insats som består

Forskning är lösningen men saknar pengar. Vi är många som stödjer kampen mot våra största folksjukdomar men vi behöver bli fler.

Bli månadsgivare nu