SCAPIS: forskning för framtiden

Förhindra hjärtsjukdom hos personer med diabetes

  • Ca 500 000 drabbade i Sverige

  • Antalet drabbade ökar

  • Två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom för personer med diabetes

  • Mål: nytt läkemedel till alla med typ 2-diabetes

  • Forskningen är i stort behov av pengar

Människor med diabetes löper två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med andra. Vi behöver kartlägga sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom, och hitta sätt att förhindra att diabetiker drabbas.

Vill du stötta denna forskning?

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Stöd forskningen för ett längre och friskare liv.

Bli månadsgivare

Om SCAPIS

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank. En fantastisk forskningsresurs för forskare att skapa kunskap för en bättre folkhälsa.