SCAPIS: forskning för framtiden

Förhindra hjärtsjukdom hos personer med diabetes

Människor med diabetes löper två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med andra. Vi behöver kartlägga sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom, och hitta sätt att förhindra att personer med diabetes drabbas.

Om SCAPIS

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank. En fantastisk forskningsresurs för forskare att skapa kunskap för en bättre folkhälsa.

Hjärt-Lungfondens armband

Bli månadsgivare – gör en insats som består

Forskning är lösningen men saknar pengar. Vi är många som stödjer kampen mot våra största folksjukdomar men vi behöver bli fler. Just nu får du som väljer att bli månadsgivare ett armband som välkomstpresent.

Bli månadsgivare nu