Prins Daniels anslag 2020

Ny forskning kan minska risken för hjärtsvikt och död efter hjärtinfarkt

I år går Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare till Alexandru Schiopu, specialistläkare och docent i kardiologi, för hans forskning om hjärtinfarkt.

Att utveckla en ny behandling som dämpar inflammationen och minskar skadan i hjärtat efter en hjärtinfarkt och som på sikt kan bidra till att färre hjärtinfarktpatienter utvecklar hjärtsvikt och dör. Det är förhoppningen med en pågående svensk forskningsstudie ledd av Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Lunds Universitet, som idag har tagit emot Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare och därmed tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden.

Se samtalet om den högintressanta och internationellt uppmärksammade hjärtforskningen som Alexandru Schiopu bedriver.

Vill utveckla ny behandling

– Varje år dör 6 000 personer i Sverige i sviterna av en hjärtinfarkt och under det senaste decenniet har dödligheten inom ett år efter en hjärtinfarkt i stort sett varit oförändrad. Med målet att utveckla en ny behandling som förbättrar patientprognosen vid hjärtinfarkt, har Alexandru Schiopus forskning potential att ändra på det, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Betydande förbättring av hjärtfunktionen

Vid en hjärtinfarkt brister ett plack i ett av hjärtats kranskärl och en blodpropp i kärlet leder till syrebrist, hjärtmuskelskada och inflammation. För några år sedan upptäckte Alexandru Schiopus forskargrupp att proteinet kalprotektin spelar en viktig roll i hjärtinflammationen efter en hjärtinfarkt. Med hjälp av en nyutvecklad molekyl som hämmar kalprotektinets funktion har forskarna i prekliniska experiment lyckats minska inflammationen och den påföljande hjärtmuskelskadan, vilket har lett till betydande förbättring av hjärtfunktionen efter en infarkt.

Redan uppmärksammat genombrott

De svenska forskarnas resultat lyftes förra året fram som ett av årets stora genombrott i ansedda European Heart Journal. Nu undersöker man möjligheten att bredda användningsområdet till andra tillstånd som orsakar inflammation i hjärtat och på sikt utveckla en ny behandling. – Anslaget ger mig och min forskargrupp möjlighet att fortsätta vårt arbete, med målsättningen att utveckla ett nytt läkemedel för våra patienter inom tio år. Om vi lyckas kommer vi att kunna behandla hjärtinfarktpatienter när de kommer in på sjukhus, reducera skadan på hjärtat och minska risken för komplikationer och förtida död, säger Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Lunds Universitet och överläkare i internmedicin på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Bli månadsgivare - läs nyheter i Forskning för hälsa

Som månadsgivare till Hjärt-Lungfonden får du vår populära tidning Forskning för hälsa 4 gånger per år.

Få Forskning för hälsa

Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

Hjärt-Lungfonden vill främja återväxten av yngre forskare som är under 40 år. Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare är på sex miljoner kronor och fördelas över tre år.

Läs mer om utdelningen