KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom - vad är det?

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en långsamt förlöpande inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med KOL utan att ha fått en diagnos.

Fakta KOL
  • KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
  • En av tolv vuxna svenskar har KOL.
  • Bara en av fem KOL-drabbade har fått diagnos. 
  • Tack vare forskningen förbättras livskvaliteten för människor med KOL.
  • Varje år dör 2 800 svenskar i KOL. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen på tio år.
  • För dig som nyligen har drabbats av KOL har vi sammanställt en miniskrift om KOL som du enkelt kan skriva ut. 

Minst en halv miljon svenskar lider av KOL, en av vår tids stora folksjukdomar. Symptomen kommer ofta krypande och sjukdomen utvecklas långsamt. Rökning i ung ålder är en stor riskfaktor, och det är ytterst angeläget att arbeta mot att ungdomar avstår från att röka. 

Det är viktigt att du testar din lungkapacitet om du är över 40 år och röker eller har rökt. Om du får diagnosen i ett tidigt stadium när du har lindriga symptom finns information och hjälp till rökstopp som kan förhindra att svår KOL utvecklas.

Mer forskning på KOL behövs

Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider nästan 3 000 svenskar varje år i sjukdomen. Cirka 150 000 personer beräknas ha så svår KOL att medicinsk behandling behövs. De senaste åren har flera nya läkemedel kommit fram som behandlar de drabbade bättre.

Nyare forskning visar att KOL ofta är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar. Det finns mycket kvar att lära om sambandet mellan hjärta och lungor, och de sjukdomar som utvecklas där. Hjärt-Lungfonden stödjer forskningen inom området och vill inom 10 år bättre förstå KOL samt utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-23