Möjligt att förvara hjärta i 12 timmar

Tack vare en ny metod är det nu möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator i 12 timmar innan transplantationen måste äga rum. Det är tre gånger så lång tid än vad som tidigare varit möjligt.

Ett donerat hjärta kan förvaras i cirka fyra timmar, sedan måste transplantationen äga rum. Det innebär att transporten mellan sjukhuset där donatorn finns och Skånes universitetssjukhus i Lund alternativt Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg – där transplantationerna utförs – måste vara relativt kort.

Med den nya förvaringsmetoden förlängs tiden till cirka 12 timmar, vilket innebär att donatorshjärtan i princip kan hämtas från hela Europa. I september transplanterades den första patienten med ett hjärta som förvarats på det nya sättet och ingreppet var framgångsrikt.

Med den gamla metoden kyls hjärtat som ska transplanteras ned med en kaliumrik lösning och förvaras i en kylbox med is på väg från donatorn till den mottagande patienten. Den nya förvaringsmetoden innebär att hjärtat med hjälp av en maskin förses med viktiga substanser i en syresatt lösning.

Metoden har uppfunnits av Stig Steen, tidigare thoraxkirurg på Sahlgrenska universitetssjukhuset och senior professor vid Lunds universitet. Han och hans forskargrupp har under många år visat att förvaringsmetoden fungerar utmärkt i 24 timmar på djur. Skånes universitetssjukhus har tillstånd av Etikprövningsnämnden att i första hand genomföra en studie där sex patienter ingår.