Operation vid klaffsjukdom

Operationer vid klaffsjukdom är effektiva och säkra, överlevnaden är mycket hög och patienten kan oftast botas från sin sjukdom. De flesta patienter uppger att de får högre livskvalitet efter klaffoperationen.

Om man är besvärsfri och klaffelet är lindrigt eller måttligt, brukar det inte leda till operation. Med dagens moderna undersökningsmetoder är det i stället möjligt att följa utvecklingen med regelbundna kontroller och ultraljud och i vissa fall behandla med läkemedel. På så vis kan läkaren säkerställa att funktionen i klaffen inte försämras. Många sjukdomar i klaffarna utvecklas långsamt och gradvis under många år, och om det så småningom sker en försämring finns tid att planera in en operation och välja den metod som är mest gynnsam.

Traditionell öppen operation

Den vanligaste operationsmetoden vid klaffel är traditionell öppen operation, som innebär att bröstkorgen öppnas för att kirurgen ska kunna laga, byta ut eller förstärka den sjuka klaffen. Den här typen av operation är ett stort ingrepp som kräver att patienten är kopplad till en hjärt-lungmaskin under operationen. Hjärt-lungmaskinen är en apparat som tillfälligt tar över hjärtats och lungornas funktion.

Fördelarna med en öppen operation är att kirurgen får god överblick över klaffen som ska lagas, förstärkas eller bytas ut. I samband med klaffoperationen kan även andra sjukdomstillstånd i hjärtat opereras.

Efter en öppen operation måste de flesta patienter intensivvårdas under något dygn, och operationen innebär också en tids konvalescens. När klaffen fungerar som den ska förbättras också hjärtats funktion, men det kan ta lite tid innan man helt och hållet återhämtat sig fysiskt.

Klaffplastik

Forskningen har bidragit till att kirurgernas verktygslåda vid hjärtklaffel är mycket avancerad. Möjligheterna att byta ut, reparera eller förstärka klaffen är många.

I möjligaste mån försöker hjärtkirurgen reparera eller rekonstruera den skadade klaffen. Mest lämpade för klaffplastik är mitralklaffen, trikuspidalisklaffen och i vissa fall aortaklaff med läckage.

Inom klaffplastiken finns flera olika alternativ:

• En läckande klaff kan ibland förstärkas med en ring eller ett band som är försett med tyg. Ringen eller bandet fäster kirurgen runt klafföppningen.  När vävnaden har förstärkts kan klaffen åter öppnas och stängas normalt.

• Ett klaffblad som har förlorat formen och därmed läcker kan lagas genom att kirurgen klipper bort den framfallande delen och syr ihop de kvarvarande delarna av klaffbladet. Klaffen kan därefter stängas normalt.

• När bindvävstrådarna som sitter fästade mellan klaffbladen och hjärtats muskelvävnad är försvagade och uttänjda kan kirurgen korta av dem eller ersätta med syntetiska trådar. När muskeltrådarna har rätt längd kan klaffen stängas normalt igen.

• En förträngd klaff kan öppnas med så kallad ballongvidgning. En kateter med en liten ballong i spetsen förs in i ett blodkärl i armen eller i ljumsken  till den förträngda klaffen. På plats blåses ballongen upp och klafföppningen vidgas.

• En förträngd eller förtjockad klaff kan öppnas genom att kirurgen klipper upp de ställen där klaffbladen sitter ihop. Klaffen kan sedan öppnas och stängas som den ska.

• Om det har uppstått ett hål eller en reva på hjärtklaffen kan den ibland repareras.

Kateterburet ingrepp

Perkutan kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) är en relativt ny operationsmetod som kan utföras på personer med allvarligt förträngd aortaklaff men som inte bedöms vara kandidater för en traditionell öppen operation.

Vid ingreppet för operatören en tunn kateter från ljumsken genom stora kroppspulsådern och in i den sjuka aortaklaffen. På katetern förs sedan en biologisk klaffprotes in som fästs på platsen för den skadade aortaklaffen, vilket gör att blodflödet i hjärtat kan fungera normalt igen.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtklaffsjukdom
Vetenskapligt ansvarig: Anders Jeppsson, thoraxkirurg och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Uppdaterat: 2018-05-07