Vad är Fallos tetrad?

Är det vanligt att barn med Fallos tetrad får opereras fler gånger?

Fallos tetrad är en kombination av hjärtfel som består av hål i skiljeväggen mellan hjärtats kammare och en förträngning, eller stopp, i utflödet från höger kammare till lungartären. Ibland hittas en genetisk avvikelse som förklaring till hjärtfelet.

Hjärtfelet opereras de första levnadsmånaderna med vanligtvis mycket gott resultat. Det är dock vanligt att barn som opererats för Fallots tetrad behöver ytterligare en eller flera operationer under barndomen eller ung vuxen ålder. De flesta kan leva ett i princip normalt liv och har en normal förväntad livslängd.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!