Att vara anhörig eller närstående

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Ladda ner faktablad

När en person drabbas av sjukdom påverkas även de som finns runtomkring. Det kan kännas bra att ta reda på fakta och läsa på om behandlingsmetoder för att få svar på de frågor som dyker upp. Från Hjärt-Lungfonden kan du ladda ner eller kostnadsfritt beställa hem skrifter om en rad olika sjukdomar. 

Varje situation är unik

Vissa hjärt-, kärl- och lungsjukdomar drabbar plötsligt, medan andra smyger sig på. Ibland kan tillståndet kräva en akut behandling, i andra fall är det en långsiktig medicinering eller rehabilitering som är nödvändig. En del drabbade personer kan leva på utan större problem, medan andra sjukdomar slår hårdare och helt förändrar livet. Allt detta gör att de anhörigas eller närståendes situation kan se väldigt olika ut från fall till fall. Gemensamt är ofta att man har många frågor och lever med en oro för den sjuka personen.

Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig eller närstående

Så många som 1,3 miljoner personer i Sverige stödjer eller vårdar en närstående. Allt engagemang från anhöriga är betydelsefullt. Många upplever att det känns bra att kunna stötta sin närstående, men bitvis kan det självfallet också kännas tufft. Man kan känna sig orolig och ensam med sina frågor och problem. Det finns stöd och hjälp att få och det kan kännas bra att få prata med andra i samma situation.

Enligt en uppdatering av socialtjänstlagen som trädde i kraft 2009 har socialnämnden i uppdrag att ge stöd för att underlätta för den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. Det innefattar även de personer som stödjer en närstående med funktionshinder. Kommunen kan ofta erbjuda stöd i form av samtalsstöd eller avlösning. Kontakta din kommun för att få hjälp.

Länkar och tips för anhöriga/närstående

Här har vi samlat några länkar och tips som kan vara bra att känna till.

 Har du tips på länkar eller information som bör finnas med här? Kontakta oss!