Se filmen om forskningsprojektet

I april 2016 var Hjärt-Lungfonden på plats nere i Sydafrika för att följa projektets arbete med att hitta behandling mot den svåra multiresistenta formen av tbc.

Se filmen där vi besöker forskningscentret i Durban och några av de som arbetar med forskning och vård på plats.