Cellterapi: Så går behandlingen till

Resistent tuberkulos blir ett allt större problem i världen idag. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att det i Östeuropa, Asien och Sydafrika finns drygt 450 000 smittade. Omkring hälften av dessa svarar inte på traditionell medicinering.

Projektet ”Nya vapen mot tbc” är inriktat på de former av svårbehandlad multiresistent tuberkulos som mediciner har svårt att råda bot på. De antibiotikakurer som används idag ger starka biverkningar och ger inte alltid bra prognoser för de drabbade.

Kroppens egna celler reparerar skadad vävnad

Den nya behandlingen som kompletterar medicineringen bygger på att kroppens egna celler används för att reparera den vävnad som skadats av sjukdomen. Patienten injiceras med en sorts stamceller som kallas stromaceller och som har visat sig ge bra effekt.

- Vi använder stromaceller från patientens egen benmärg för att hjälpa kroppen hantera inflammationen samt reparera och regenerera lungvävnad. Det är en relativt enkel och säker behandling som dramatiskt kan öka tillfrisknandegraden, säger Markus Mauerer, professor i immunologi vid Karolinska Institutet, som är helhetsansvarig för projektet.

Genom blodet transporterar sig de injicerade cellerna till lungorna och ger immunförsvaret en skjuts på vägen för att bota inflammationen.

Goda resultat av försöksstudie

Metoden testades i Vitryssland på en grupp med 30 patienter som fått diagnosen multiresistent tbc. Denna grupp fick förutom den vanliga medicineringen också en spruta med stromaceller som utvunnits ur den egna benmärgen. Efter 18 månader jämfördes dessa patienter med en kontrollgrupp och resultatet blev att 16 av de behandlade patienterna kunde friskförklaras. I kontrollgruppen som bara fått traditionell medicinering var det endast fem personer som blev friskförklarade.

Resultaten är mycket hoppfulla och i forskningsprojektet kommer behandlingen testas i en större skala på patienter i Durban, i Sydafrika. Om resultaten blir lika som i försöksstudien får vi ett nytt vapen i kampen mot tbc som gång för alla hanterar problemen med den allvarliga sjukdomen som är ett stort världshälsoproblem idag.