Vilka är riskerna med en förtjockad hjärtmuskel?

Det här tillståndet kallas för hypertrof kardiomyopati och innebär att delar av hjärtmuskeln kan förtjockas. Det kan finnas i allt från lindriga former som inte ger några som helst besvär till allvarliga former som påverkar hjärtats pumpförmåga och ger upphov till hjärtsvikt. När det krävs behandling använder man sig i första hand av läkemedel som underlättar för hjärtat att pumpa och ibland också av pacemakerbehandling. Den läkare som behandlar ert barnbarn bör kunna ge svar hur riskerna är.

Professor Jan Nilsson