Vad finns det för behandling vid Ebsteins anomali?

Ebsteins anomali innebär att klaffen mellan höger förmak och kammare sitter för långt ner i höger kammare. Hur långt ner klaffen sitter och hur mycket den läcker avgör helt och hållet vilka symptom det ger och vad man kan göra åt det. Diagnosen kan alltså innebära alltifrån en lindrig avvikelse till en mer allvarlig variant.

Professor Jan Nilsson