Anna-Karin forskar om barnhjärtan

Anna-Karin Edstedt Bonamy en av de forskare som fått anslag från Hjärt-Lungfonden. Hon är barnläkare och forskare på Karolinska institutet som specialiserat sig på för tidigt födda barn.

Berätta kort om ditt projekt.
Mycket för tidigt födda barn har ofta en omogen blodcirkulation med ett kvarstående fosterblodkärl, så kallat öppetstående ductus arteriosus. Det blodkärlet kan göra att hjärtat och lungorna belastas med för stor blodcirkulation, medan andra viktiga organ kan få minskade blodflöden. 

I mitt projekt undersöker vi om det går att förbättra kunskapen om hur man bäst diagnostiserar hos vilka barn som denna öppetstående blodkärlet behöver behandlas, d.v.s. att man stänger den med hjälp av läkemedel eller operation.


Vilken är din bästa egenskap som forskare?

Att jag kombinerar forskning med kliniskt arbete som läkare gör att jag har lättare att se vilka olösta forskningsfrågor som finns och som har betydelse för vården av våra patienter. Som person är jag nyfiken, entusiastisk och tar mig för saker med stor energi.


Vad är ditt mål eller din vision inom ditt forskningsområde?
Att vi en dag kommer att veta hur vi ska vårda och behandla mycket för tidigt födda barn för att ge dem en så normal utveckling av blodkärl och hjärta som möjligt.


Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?

Ett enkelt och stort tack! Utan er skulle livsviktig forskning inte vara möjlig. Ni hjälper både små och stora hjärtan att klappa starkare och längre.