Hur kan vi få fler att överleva?

Jacob Hollenberg, professor och överläkare

Forskaren Jacob Hollenberg håller i Hjärt-Lungfonden symbol
Forskaren Jacob Hollenberg håller i Hjärt-Lungfonden symbol

Plötsligt hjärtstopp är det farligaste och mest livshotande medicinska tillstånd man kan drabbas av. Det innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt upphör. Den drabbade förlorar medvetandet och visar i regel inga livstecken.

När ett hjärtstopp inträffar är tiden oerhört dyrbar. En tumregel säger att risken att dö ökar med tio procent för varje minut som går, om ingen behandling sätts in.

I Sverige drabbas uppemot 10 000 personer av hjärtstopp varje år. Bara en av tio överlever. De flesta som överlevt ett hjärtstopp har haft turen att ha människor runt sig som börjat ge hjärt-lungräddning, ringt efter ambulans och i många fall använt hjärtstartare. Men tyvärr går det oftast dåligt för personer som drabbas.

Målet med min forskning är att hitta nya metoder som kan rädda livet på dem som drabbas av hjärtstopp. För det är oerhört frustrerande som läkare att se ens patienter dö. Inte minst när jag vet att vi med nya, relativt enkla, metoder skulle kunna rädda så många fler liv. Våra studier utvärderar allt från artificiell intelligens och drönare med hjärtstartare, till förenklade hjärt-lungräddningsmetoder och nya läkemedel.

Den dåliga prognosen vid hjärtstopp är en av de starkaste drivkrafterna för mig i arbetet med att hitta nya behandlingar och metoder som kan påverka överlevnaden till det bättre. Jag är övertygad om att detta kan lyckas – genom forskning kan vi rädda liv.

Jacob HollenbergProfessor och överläkare

Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu