Fettsyror som hämmar inflammation

Kan fettsyran omega-3 hämma inflammatoriska processer som leder till hjärtinfarkt? Den grundfrågan engagerar professor och överläkare Magnus Bäck vid Karolinska institutet.

Magnus Bäck

Professor Magnus Bäck tackar privatpersoner och företag som gör forskningen möjlig.

Foto Leonard Gren

Det är sedan länge känt att en högre andel fleromättade omega-3-fetter i maten kan bidra till att minska risken för sjukdomar i hjärta och kärl. Kopplingen mellan inflammation, åderförfettning, genetik och hjärtinfarkt är komplex – och är sedan många år den röda tråden i Magnus Bäcks forskning.

Komplexa faktorer bakom hjärtinfarkt

För att få grepp om Magnus forskning måste man ha ett hum om vad som egentligen händer vid en hjärtinfarkt.

- Det är en kedjereaktion i hjärtats kranskärl som börjar med att det onda LDL-kolesterolet ansamlas och förenas med kärlets innervägg – som plack. Immunförsvaret reagerar i vissa fall på att det sitter främmande fettämnen på kärlväggen och startar inflammatoriska reaktioner som bekämpar fettämnet. Då sker en tillväxt som gör placket instabilt vilket ökar risken för bristning av plack, koagulation och hjärtinfarkt, förklarar Magnus Bäck.

Omega-3 som inflammationshämmare

Uppbyggnaden av plack är en process som sker under flera år och den kan pågå högt upp i åldern. När den inflammatoriska processen bromsas, kan risken minska för hjärtinfarkt i närtid. Det är mediatorer (bland annat fettsyrabaserade molekyler) som påverkar inflammationen vid placket. Vissa hämmar inflammation medan andra stimulerar den och därigenom ökar plackuppbyggnaden och risken för infarkt.

Hjärtinfarkt – visionärt forskningsmål

I Sverige får i genomsnitt tre personer i timmen en hjärtinfarkt. Inte bara äldre, utan även yngre och personer mitt i livet drabbas. Många av dem dör innan de når sjukhuset. De som överlever upplever ofta att de fått en ny chans i livet. De löper dock en stor risk att drabbas på nytt och många av dem utvecklar hjärtsvikt.

Forskningens mål är att förutse och förhindra hjärtinfarkter, samt ta fram nya behandlingar som ger dig som genomlevt en hjärtinfarkt fler friska år.

Bland inflammationshämmande mediatorer har Magnus Bäcks forskargrupp gjort iakttagelser i fettsyror av omega-3 typ.

- I denna fettsyra har vi, lite förenklat, studerat specifika stoppsignaler som skulle kunna läka ut inflammationen i placket inuti kärlet. Det räcker alltså inte med en generell antiinflammatorisk behandling som riskerar att sätta immunförsvarets andra viktiga infektionsbekämpande delar ur spel, konstaterar Magnus.

Individualiserad behandling

Genetik och individuella variationer spelar roll i den inflammatoriska processen. Därför tror han att den förfinade och individanpassade behandlingen är vägen framåt för att på sikt besegra hjärt-kärlsjukdom. Vilken betydelse spelar Hjärt-Lungfonden för dina möjligheter att driva forskningen vidare?

Finansieringen viktig

- Hjärt-Lungfonden är en viktig framgångsfaktor i uppbyggnaden av min forskning. Anslagen skapar utrymme för att yngre forskare och doktorander kan komma in i projektet med nya idéer och infallsvinklar, avslutar Magnus Bäck.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt
Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu