Tack för din gåva till forskningen

Forskning som gör skillnad

Just nu pågår världsunik forskning i Sverige, tack vare gåvor från privatpersoner. Anna Smed-Sörensen är en av de forskare som fått anslag från Hjärt-Lungfonden.

Läs om forskningen