Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med allmännyttigt ändamål och därför skattebefriad.

Skänker du oss rätten till din utdelning blir du som fåmansbolagsdelägare inte beskattad för utdelningen. Gåvan blir därför skattefri både för dig och Hjärt-Lungfonden.

Tillvägagångssätt för skattefri gåva

Först och främst måste du ge bort rätten till din aktieutdelning  innan utdelningens storlek  fastställs vid bolagsstämman.  Rätten till utdelningen kan ges bort genom att bolaget utfärdar aktiebrev med utdelningskuponger samt ett gåvobrev där rätten till utdelning ges som gåva till Hjärt-Lungfonden.

Gåvobrev och aktieutdelningskupong överlämnas sedan till Hjärt-Lungfonden. När pengarna satts in på Hjärt-Lungfondens konto kvitterar Hjärt-Lungfonden aktieutdelningskupongen och skickar tillbaka till er. Denna används sedan som verifikation i bolagets bokföring. Utdelningen måste överföras till Hjärt-Lungfondens konto direkt från företagets konto - inte via ditt privata konto.

I protokollet för bolagsstämman skrivs in att Hjärt-Lungfonden ska erhålla rätten till utdelningen och vilket belopp som ska tillfalla Hjärt-Lungfonden. Det måste vara pengar som öronmärks som utdelning och beskattats med bolagsskatt.

Vi rekommenderar att du rådgör med revisor eller en jurist för att förfarandet ska bli korrekt.

Ta med följande uppgifter

Aktieutdelning

Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar

Box 2167, 103 14  Stockholm

Stora Nygatan 27

Organisationsnummer: 802006-0763

Plusgiro: 90 91 92-7 Bankkonto: 909-1927