Hjärt-Lungfondens förslag på begravningsmusik

Hjärt-Lungfondens tips på begravningsmusik

Vill du lyssna igenom musiken innan du väljer? På Spotify finns några spellistor med begravningsmusik. Sök på ”begravningsmusik” så dyker de upp. Hjärt-Lungfonden har tillsammans med våra givare satt samman en lista på Spotify med populär begravningsmusik. Besök vår Spotifylista.