Aktiegåva

När du ger en aktiegåva betalar varken du eller Hjärt-Lungfonden någon vinstskatt. På så sätt ökar värdet av din gåva väsentligt.

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1 000 starka kronor för Hjärt-Lungfonden – som är skattebefriad. Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43 procent.

Tack vare aktiegåvor från dig kan vi genomföra ett antal viktiga forskningsprojekt. Forskningen gör ständigt nya framsteg och tekniken utvecklas i hög takt. Forskarna hoppas bland annat kunna hitta effektiv och skräddarsydd behandling för varje individ som drabbas av hjärtinfarkt.