När du ger en aktiegåva betalar varken du eller Hjärt-Lungfonden någon kapitalvinstskatt. På så sätt ökar värdet av din gåva väsentligt.

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1 000 starka kronor för Hjärt-Lungfonden, som är skattebefriad. Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med
43 procent.

Tack vare aktiegåvor från dig kan vi genomföra ett antal viktiga forskningsprojekt. Forskningen gör ständigt nya framsteg och tekniken utvecklas i hög takt. Forskarna hoppas bland annat kunna hitta effektiv och skräddarsydd behandling för varje individ som drabbas av hjärtinfarkt.

Omslag till foldern Aktiegåva till forskningen

Aktier och fonder som gåva

Låt dina aktier och värdepapper bli en investering för framtiden. Aktier och fonder som gåva är ett smart sätt att stödja forskningen på. Så här går det till.

Ladda ner foldern

Vanliga frågor

Porträttbild Håkan Karlsson till kontaktuppgift testamente

Välkommen att höra av dig!

Har du frågor kan du kontakta Håkan Karlsson på hakan.karlsson@hjart-lungfonden.se eller 08-08-566 242 41.