hlf-logo

Beställ material

Här hittar du våra skrifter om sjukdomar och hälsa. Du kan ladda ner (pdf) eller beställa hem kostnadsfritt (max 100 stycken per skrift).

Kontakta oss gärna via info@hjart-lungfonden.se om du har några frågor.

Välj produkter...

  • Skrift om aortasjukdomar

   Aortaaneurysm och aortadissektion är två potentiellt livshotande tillstånd som uppstår i kroppens största blodkärl aortan, som även benämns stora kroppspulsådern.Ladda ner som PDF
  • Skrift om astma

   Cirka 800 000 personer i Sverige lider av astma. Idag har 5-10 procent av Sveriges sjuåringar astma och bland vuxna är det 10 procent. Forskningen arbetar för att svara på vem som får astma och varför.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om astma

   Astma är en kronisk sjukdom där luftrörens slemhinnor är extra känsliga för olika former av retning. Ca 10 % av Sveriges befolkning har astma.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om barnhjärta

   Varje år föds cirka 2 000 barn med hjärtfel i Sverige. Forskningen har gått framåt och idag överlever 97 % av alla barn med medfött hjärtfel.Ladda ner som PDF
  • Skrift om blodfetter

   Bakom varje hjärtinfarkt och många fall av stroke finns ateroskleros, åderförfettning. Blodfetter lagras i kärlväggarna som blir allt trängre, tills blodet inte längre kommer fram. Här kan du läsa mer om symptom och diagnos, riskfaktorer och behandling.Ladda ner som PDF
  • Skrift om blodtrycket

   Högt blodtryck är en folksjukdom med cirka 1,8 miljoner drabbade. Många är inte medvetna om sitt blodtryck eftersom ett måttligt förhöjt tryck ofta inte ger några tydliga symptom. I den här skriften lär du dig mer om riskerna med högt blodtryck. Ladda ner som PDF
  • Faktablad om högt blodtryck

   I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen högt blodtryck. Ett högt blodtryck är en betydande riskfaktor för flera av hjärt-kärlsjukdomarna. Läs vårt faktablad om symptom, riskfaktorer och behandling.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Skrift om diabetes

   Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och begreppet innefattar flera olika typer av diabetes. Antalet personer med diabetes växer och sjukdomen går ned i åldrarna.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om diabetes

   Cirka 500 000 personer i Sverige har diabetes. Här hittar du grundläggande fakta om diabetes.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtinfarkt

   I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad om hjärtinfarkt

   Vid hjärtinfarkt har det bildats en förträngning i något av hjärtats kärl. Här hittar du grundläggande fakta om hjärtinfarkt.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtklaffsjukdom

   Klaffel kan drabba människor i alla åldrar. Från de allra minsta som föds med klaffel, till den som drabbas av en hjärtinfarkt mitt i livet. När en av hjärtklaffarna är påverkad av sjukdom eller skada måste hjärtat arbeta hårdare och riskerar att överbelastas.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtrytmrubbningar

   Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för de tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer en normal rytm. Förmaksflimmer är det som drabbar allra flest. Cirka 400 000 individer har förmaksflimmer i Sverige, men mörkertalet är stort. Risken för att drabbas ökar med stigande ålder.Ladda ner som PDF
  • Skrift om hjärtsvikt

   I Sverige har cirka 250 000 personer kronisk hjärtsvikt som kräver livslång behandling. Det är mycket allvarligt och är en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen. Överlevnaden har förbättrats drastiskt de senaste 10-15 åren, mycket tack vare forskningen.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om hjärttransplantation

   Omkring 1 300 personer i Sverige har genomgått en hjärttransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad om KOL

   Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 människor vara drabbade. Läs vårt faktablad om KOL.Ladda ner som PDF
  • Skrift om KOL

   KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom - är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL.Ladda ner som PDF
  • Skrift om kärlkramp

   Omkring 190 000 personer lider av kärlkramp i Sverige. Orsaken till kärlkramp är åderförfettning i hjärtats kranskärl. Intensiv forskning bedrivs om mekanismerna bakom åderförfettning och om generna och miljöns betydelse.Ladda ner som PDF
  • Skrift om Lungfibros

   Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna. Ladda ner som PDF
  • Faktablad om lungtransplantation

   Omkring 1 000 personer i Sverige har genomgått en lungtransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Skrift om mat och rörelse

   Hälsoråd på vetenskaplig grund. En skrift om mat och rörelse för ett friskare liv.Ladda ner som PDF
  • Faktablad för närstående

   När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du. Det här faktabladet är riktad till dig som har en närstående som drabbats.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad om plötslig hjärtstopp

   Plötsligt hjärtstopp drabbar varje år cirka 10 000 personer och innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt och oväntat upphör. Läs vårt faktablad om hjärtstopp.Ladda ner som PDF
  • Skrift om plötsligt hjärtstopp

   Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlever endast ca 600. Läs om vilka faktorer som kan leda till ett hjärtstopp, om den livsavgörande hjärt-lungräddningen, behandlingen på sjukhus och livet efteråt.Ladda ner som PDF
  • Skrift om sarkoidos

   Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar patientens lungor.Ladda ner som PDF
  • Skrift om stress

   Stress är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar obalans i kroppen och gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Hjärt-Lungfonden vill sprida kunskap om stress och dess negativa påverkan på både kropp och själ.
   Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.
   Ladda ner som PDF
  • Faktablad om stroke

   Stroke är det tillstånd som uppstår när hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist. Omkring 26 000 personer drabbas varje år. Läs vårt faktablad om stroke.Ladda ner som PDF
  • Skrift om stroke

   Stroke drabbar varje år cirka 26 000 personer i Sverige. Orsaken är antingen en blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller ett brustet blodkärl (hjärnblödning). Ytterligare 10 000 personer drabbas av ett varningstillstånd för stroke, som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack) Läs mer om de behandlingar som finns, livet efter en stroke och om strokeforskningen.Ladda ner som PDF
  • Skrift om sömnapné

   Att snarkning kan vara symptom på ett betydligt allvarligare tillstånd som beror på andningsuppehåll, är det få som känner till − trots att det är en stor folksjukdom. Den kallas sömnapnésyndrom. I Sverige utreds cirka 30 000 personer per år för sömnapné.Ladda ner som PDF
  • Fakta om tobak och nikotin

   Tobak är den enskilt farligaste riskfaktorn för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.Ladda ner som PDF
  • Faktablad om tuberkulos

   Tuberkulos (tbc) är världens mest spridda infektionssjukdom. Varje år drabbas drygt 300 personer i Sverige av tuberkulos.Ladda ner som PDF

Jag beställer som...

Leveransadress

Kontaktuppgifter