Att leva med tuberkulos

Eva kämpade mot tuberkulos på 1940-talet

Ett av Hjärt-Lungfondens första uppdrag var ett projekt i Norrbotten för att minska smittspridningen av tuberkulos.

Läs Evas berättelse

Tuberkulos