Ojämlik strokevård i landet

Svensk strokevård brister i jämlikhet. En ny rapport visar att tiden till akutbehandling med trombolys fördubblas om du bor på fel ställe. Färre än hälften av landstingen når upp till Socialstyrelsens mål.

Manlig forskare i vit rock i kontorsmiljö

Publicerad 2018

– När någon drabbas av en blodpropp i hjärnan är det viktigt att så snabbt som möjligt avlägsna proppen för att begränsa skadan på hjärnan. Trombolys är en fantastisk metod som kan rädda liv, men det är oroväckande att tiden till behandling varierar så kraftigt på olika håll i landet, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Varje år avlider 7 000 svenskar i stroke, och cirka 100 000 lever med sviterna av sjukdomen. Samtidigt har forskningsframsteg och förbättrad vård minskat dödligheten med 27 procent på ett decennium. Trombolys, en metod för att avlägsna blodproppar med läkemedel, har räddat många liv och bidragit till att fler strokedrabbade lever utan svår funktionsnedsättning.

Regionala skillnader i strokevård stora

En ny rapport från SKL, Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, visar dock att landets strokevård brister i jämlikhet. Socialstyrelsens mål är att mediantiden från sjukhusankomst till trombolys ska understiga 40 minuter, men endast 10 av 21 landsting når målet. Dessutom är de regionala skillnaderna stora. I Jämtland är tiden till trombolys 26 minuter, medan strokedrabbade i Kronoberg tvingas vänta i över en timme.

– Tack vare frivilliga gåvor har forskningen kunnat rädda tusentals liv och ge fler människor möjlighet att leva friskt. Självklart ska strokedrabbade över hela landet ha samma möjligheter. Nu bör landstingen agera så att den som drabbas av stroke får god vård oberoende av bostadsort, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden satsar på strokeforskning

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningens mål är att inom 10 år halvera antalet som avlider av stroke och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke