Vi behöver forska mer på det som är unikt med kvinnohjärtat för att kvinnor ska få rätt vård

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Publicerad: 2024-03-08 | 2024-04-24

Det är dags att vi börjar prata om en av forskningens stora utmaningar – att det finns vissa biologiska olikheter mellan kvinnor och män.

Kvinnor har till exempel mindre hjärtmuskler, smalare kärl och en högre hjärtfrekvens i vila. Dessutom är det svårare att upptäcka och behandla kvinnors hjärtproblem. Ändå har kvinnor under lång tid varit underrepresenterade i kliniska studier, trots att kvinnor och män drabbas av hjärtsjukdom i samma utsträckning.

Det kan handla om liv eller död

Det som står på spel är vilken vård en kvinna ska få den dag hon blir sjuk och behöver hjälp. Idag saknas det alltför ofta diagnostik, behandling och rehabilitering som tar hänsyn till vad som är unikt med kvinnohjärtat. Det kan handla om liv och död eller vara skillnaden mellan ett vanligt liv och en vardag full av oro, smärta och lidande. Vården hjälper naturligtvis många kvinnor på ett bra sätt men det är ett faktum att vi behöver mycket mer forskning om kvinnohjärtat.

Men även om kunskapsläget är bättre nu än någonsin tidigare finns det en lång rad forskningsfrågor som fortfarande saknar svar. Det ska vi ändra på.

Men även om kunskapsläget är bättre nu än någonsin tidigare finns det en lång rad forskningsfrågor som fortfarande saknar svar. Det ska vi ändra på.

Forskningen ska vara till nytta för alla människor

För oss är det en självklarhet att forskningen ska vara till verklig nytta för alla människor, både kvinnor och män, lika mycket. Därför samarbetar vi sedan länge med framstående forskare som försöker förstå både likheter och olikheter mellan kvinnors och mäns hjärtan, kärl och lungor. Men även om kunskapsläget är bättre nu än någonsin tidigare finns det en lång rad forskningsfrågor som fortfarande saknar svar. Det ska vi ändra på.

I själva verket har vi just nu en helt ny möjlighet att växla upp forskningen på kvinnohjärtat. Detta tack vare SCAPIS, som är vår hittills största satsning, där vi har genomfört en klinisk studie på 30.000 människor, lika många kvinnor som män. Varken i Sverige eller i något annat land har det någonsin tidigare samlats in ett så pass omfattande medicinskt material och vi kan redan se hur nya genombrott växer fram.

Flagga för kvinnohjärtat

Vill du också att forskningen ska leda till att vården kan ta hänsyn till det som är unikt med kvinnohjärtat?

Stöd i så fall gärna forskningen. Det tar bara någon minut att swisha och du väljer såklart själv vad du kan och vill bidra med.

Ditt mobilnummer

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Visste du att?

  • Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke.

  • Vissa hjärtsjukdomar är vanligare bland kvinnor, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.

  • I förhållande till kroppsvolymen är kvinnors hjärtan både mindre och lättare.

  • Kvinnor och män upplever smärta olika, vilket kan bero på olikheter i de biologiska smärtmekanismerna.

  • Kvinnor har en tendens att söka vård senare samt mindre ofta relatera symtomen till hjärtsjukdom och därmed inte ta dem på lika stort allvar.

  • De största riskerna för kvinnor att utveckla hjärt-kärlsjukdom är ärftlighet, högt blodtryck, för höga blodfetter, bukfetma, diabetes och rökning.

  • Forskning visar vidare att det finns samband mellan havandeskapsförgiftning under graviditeten och hjärtsjukdom hos modern senare i livet.