Sofie är ung med pacemaker

Efter att i många år lidit av oförklarliga svimningar fick Sofie till slut veta att hon led av ett hjärtfel. Idag är hon en av få unga som lever med en pacemaker inopererad i bröstet.

Pacemaker

Varje år från att Sofie fyllde fem började hon svimma med jämna mellanrum. Ju äldre och längre hon blev desto mer gjorde hon sig illa när hon svimmade. En gång fick hon en svår hjärnskakning och det blev flera besök till läkaren som inte hittade någon annan förklaring till svimningarna annat än att hon vägde lite och växte fort.

Test av blodtrycket avslöjade hjärtfel

Till slut fick Sofie göra ett tilt-test som undersöker hur blodtrycket regleras i kroppen när man reser sig från liggande läge.

Under testet svimmade jag och det visade sig att mitt hjärta stod still i en halv minut. Varje gång jag hade svimmat hade jag alltså fått hjärtstillestånd

– Under testet svimmade jag och det visade sig att mitt hjärta stod still i en halv minut. Varje gång jag hade svimmat hade jag alltså fått hjärtstillestånd, vilket förklarade varför det tog så lång tid innan jag mådde bra igen efter ett anfall eftersom hela min kropp var tvungen att "starta om”.

Sofie fick diagnosen sss-syndrom, sjuk sinusknuta. Det innebär att signalerna till hjärtat blir fel och sänker pulsen till hjärtat stannar. Diagnosen är ovanlig bland yngre personer. De flesta fall upptäcks hos äldre personer, men i Sofies fall var det medfött. Direkt efter diagnosen fick hon beskedet att hon skulle behöva en pacemaker. 

Pacemakern gav ett nytt liv

Några veckor senare blev Sofie opererad. Läkarna som utförde operationen hade aldrig satt in en pacemaker på en så ung person med just sss-syndrom och de hade svårigheter att ställa in den rätt. Efter flera försök blev det bra och Sofies nya liv utan svimningsanfall kunde börja.

– Det känns skönt att mina vänner och min familj inte längre behöver vara oroliga om jag inte svarar i telefon och jag själv behöver inte vara orolig för att svimma då jag är ensam eller om jag är på en farlig plats. Nu är det bara mindre saker som att jag inte kan gå igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen, eller ha vissa kläder som trycker på pacemakern, men det är bara småsaker. 

Viktigt att sprida berättelsen

Sofie tycker att det är viktigt att dela med sig av sin berättelse för att omgivningen ska känna till hur allvarligt det kan vara då någon svimmar. Ingen i hennes närhet visste hur allvarligt det faktiskt var.

Som tur var kunde mitt hjärta starta om sig själv eftersom jag är så pass ung, men jag tycker att alla borde kunna hjärt-lungräddning. Det kan vara livsavgörande.  

När Sofie skulle få sin pacemaker upplevde hon att informationen från sjukvården inte räckte till och hon vill gärna nå ut till andra i liknande situation för att berätta om sin upplevelse och om vikten av att inte ge upp om man inte får en diagnos första gången.

Jag vill poängtera hur viktigt det är att stå på sig. Även om en läkare sagt att allt ser normalt ut måste man våga gå dit igen om man känner att något inte står rätt till

– Jag vill poängtera hur viktigt det är att stå på sig. Även om en läkare sagt att allt ser normalt ut måste man våga gå dit igen om man känner att något inte står rätt till. Hade jag inte gått dit fjärde gången vågar jag inte tänka på vad som kunde hänt.

Illustration hjärta - hjärtrytmrubbningar

Om hjärtrytmrubbningar

Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller impuls och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier.

Lär dig mer om hjärtrytmrubbningar
Läkemedel som återställer hjärtrytmen vid akut förmaksflimmer godkänt av EU-kommissionen

Det gäller alla med förmaksflimmer

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Ge en gåva till forskningen