Tandlossning farligt för hjärtat

Den svenska så kallade PAROKRANK-studien visar att det med all sannolikhet finns ett orsakssamband mellan tandlossningssjukdom, parodontit, och hjärt-kärlsjukdom.

Illustration av en tand med stetoskop

Enligt studien var risken att få en första hjärtinfarkt tydligt högre för personer med medelsvår till svår tandlossning jämfört med dem utan diagnosen.

Sambandet kvarstod sedan man justerat för ett antal gemensamma riskfaktorer. Risken var också högre för de yngre (under 65 år) än för de äldre.

Större risk att drabbas av hjärtinfarkt

PAROKRANK är en studie där specialister från många olika områden inom hjärta, tand, inflammation och epidemiologi samarbetar. Studien omfattar 805 patienter upp till 75 år som har fått sin första hjärtinfarkt, plus en lika stor hjärt-kärlfrisk kontrollgrupp som matchats med studiegruppen vad gäller ålder, kön och bostadsområde.

Efter justering för gemensamma riskfaktorer visar resultaten att personer med parodontit har 30 procents högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än personer utan tandlossningssjukdom.

Studien är unik då den bygger på ett modernt insamlat material, den är genomförd i hela landet och har objektivt utvärderat tandlossning med hjälp av noga granskning av röntgenbilder. Eftersom det inte var etiskt försvarbart att lotta personer till tandlossningsbehandling eller ej, är en begränsning med denna studie, liksom alla andra studier av den här typen, att ett orsakssamband inte kan säkerställas.

Anna Norhammar, Adjungerad professor

Anna Norhammar, Adjungerad professor, har faktagranskat innehållet i artikeln

Fotograf: Ulf Sirborn

Rökning, diabetes och stress

Flera tidigare studier har påvisat ett samband mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom men eftersom riskfaktorerna till stor del är gemensamma har det varit svårt att fastställa om tandlossningssjukdom kan orsaka sjukdom i hjärta och kärl. Bland de gemensamma riskfaktorerna finns genetiska faktorer, rökning, fetma, diabetes, etnicitet, kost, stress, depression samt socioekonomiska faktorer. Tidigare studier har sällan kunnat både säkerställa hjärtinfarkthändelse och objektivt utvärdera tandlossning.

Bakterier i tandköttet kan spridas till blodet

Tänderna är unika såtillvida att de kommer inifrån kroppen, tränger igenom kroppsskalet och pekar ut på utsidan. Det innebär att övergången mellan tand och tandkött är en ömtålig del av kroppen med uppgift att förhindra att infektioner på tandytan sprids med blodet in i kroppens organ.

En tandköttsficka på 6–7 millimeter hyser upp till 800 miljoner bakterier som kan gå över i blodet. Kroppen svarar på infektionen med en inflammation i tandköttet som även den kan ha en påverkan på kroppen i övrigt.

Uppdaterad 23 februari 2023

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt
Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen
Borsta för hjärtat

Borsta tänderna – för hjärtats skull

Sambandet mellan munhälsan och risken för hjärt-kärlsjukdom är fortfarande ganska okänt hos oss svenskar. Ett nytt initiativ ska öka kunskapsnivån.

Borsta tänderna – för hjärtats skull