Tandlossning farligt för hjärtat

Den svenska så kallade Parokrankstudien visar första gången att det med all sannolikhet finns ett orsakssamband mellan tandlossningssjukdom, parodontit, och hjärt-kärlsjukdom.

Montage med stetoskop som undersöker en tand

Enligt studien var risken att få en första hjärtinfarkt tydligt högre för personer med medelsvår till svår tandlossning jämfört med dem utan diagnosen. 

Sambandet kvarstod sedan man justerat för ett antal gemensamma riskfaktorer. Risken var också högre för de yngre (under 65 år) än för de äldre.

Större risk att drabbas av hjärtinfarkt

Parokrank är en studie där specialister från många olika områden inom hjärta, tand, inflammation och epidemiologi samarbetar. Studien omfattar 805 patienter upp till 75 år som har fått sin första hjärtinfarkt, plus en lika stor hjärt-kärlfrisk kontrollgrupp som matchats med studiegruppen vad gäller ålder, kön och bostadsområde.

Efter justering för gemensamma riskfaktorer visar resultaten att personer med parodontit har 30 procents högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än personer utan tandlossningssjukdom.

Rökning, diabetes och stress

Flera tidigare studier har påvisat ett samband mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom men eftersom riskfaktorerna till stor del är gemensamma har det varit svårt att fastställa om tandlossningssjukdom kan orsaka sjukdom i hjärta och kärl. Bland de gemensamma riskfaktorerna finns genetiska faktorer, rökning, fetma, diabetes, etnicitet, kost, stress, depression samt socioekonomiska faktorer.

Bakterier i tandköttet kan spridas till blodet

Tänderna är unika såtillvida att de kommer inifrån kroppen, tränger igenom kroppsskalet och pekar ut på utsidan. Det innebär att övergången mellan tand och tandkött är en ömtålig del av kroppen med uppgift att förhindra att infektioner på tandytan sprids med blodet in i kroppens organ.

En tandköttsficka på 6–7 millimeter hyser upp till 800 miljoner bakterier som kan gå över i blodet. Kroppen svarar på infektionen med en inflammation i tandköttet som även den kan ha en påverkan på kroppen i övrigt.

Hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Se målen för 11 sjukdomar