Vilka är mekanismerna bakom diabetes

Fler än 365 000 personer i Sverige har diabetes och för varje år blir allt fler sjuka. Med typ 2-diabetes följer också en flerdubblad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Kvinnlig forskare med rock i labbmiljö

År 2000 beräknade IDF, International Diabetes Federation, att det skulle finnas 300 miljoner personer med diabetes i världen år 2025. Redan i dag är det antalet över 400 miljoner. Håller utvecklingen i sig kommer den siffran ha stigit till 600 miljoner om 20 år.

Ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom

Personer med diabetes löper två till fyra gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom jämfört med befolkningen i övrigt. Dessutom blir infarkten ofta allvarligare, vilket ökar risken för följdsjukdomar, så som hjärtsvikt, samt för tidig död. Därtill är risken för att få en ny infarkt fördubblad hos personer med diabetes.

– Insjuknande och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom har minskat markant de senaste 20-30 åren, mycket tack vare mer effektiv behandling av skadligt, förhöjt LDL-kolesterol och blodtryck samt bättre kunskaper om riskfaktorer som rökning. Men kan vi inte stoppa denna negativa ökning av diabetes finns det stor risk att även hjärt-kärlkomplikationerna ökar, säger Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet.

Hjärt-Lungfondens vetenskapliga studie kan ge svar

Diabetes är egentligen många olika sjukdomar som gemensamt kännetecknas av att blodsockret är för högt. Sjukdomen påverkas av genetiska riskfaktorer, men än så länge söker forskarna svaren på vilka biologiska mekanismer som ligger bakom. Levnadsvanor, som övervikt, stress och rökning, är kända riskfaktorer för typ 2-diabetes.

– Vi vet ju inte riktigt varför diabetes ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Det troliga är att höga blodsockervärden påverkar kärlen och gör att de tar skada, vilket i sin tur ökar risken för hjärtsjukdom, säger Marju Orho-Melander.

Det finns många obesvarade frågor kring diabetes och kopplingen till hjärt-kärlsjukdom. Marju Orho-Melander tror att många svar kan ges i den vetenskapliga studien SCAPIS som drivs av Hjärt-Lungfonden.