Målet är att hitta hjärtfelen under fosterstadiet

Om man ser till historien finns all anledning att vara optimistisk när det gäller möjligheterna att nå Hjärt-Lungfondens mål för barnkardiologin. Det konstaterar Håkan Eliasson, barnkardiolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Manlig läkare i blå sjukhuskläder på barnavdelning

Uppdaterad januari 2023

Prognosen för barn som föds med hjärtfel har förbättrats dramatiskt de senaste decennierna. För 50 år sedan var överlevnaden cirka 60 procent, i dag uppnår mer än 95 procent vuxen ålder.

– Man upphör inte att förvånas över den otroliga utvecklingen när det gäller barnkardiologin, säger Håkan Eliasson, barnkardiolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus. I dag ligger dödligheten 30 dagar efter operation på 1 procent, för 40 år sedan var den 40–50 procent, konstaterar han.

Ett högt uppsatt mål

Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål är att få en djupare förståelse av de bakomliggande orsakerna. Via bättre diagnos och behandling – från fosterstadiet och upp i åldrarna – ska forskningen bidra till att hjärtsjuka barn kan leka och leva som alla andra.

Det känns realistiskt att vi kan komma så nära visionen som möjligt, säger Håkan.

Den stora utmaningen ligger i att hitta de allvarliga hjärtfelen redan under fosterstadiet och för det krävs en omfattande utbildning av barnmorskorna.

– Redan i dag är bildtekniken så pass god att en specialist i fosterkardiologi kan identifiera de flesta hjärtfel på ultraljudet. Nu kan inte alla barnmorskor bli specialister, men kunskapsnivån kan höjas. Det arbetet har påbörjats och många är redan nu mycket duktiga, säger Håkan Eliasson.

Operation först vid födseln

Diagnos under fosterstadiet innebär att barnet kan tas omhand på bästa sätt direkt efter förlossningen. Att operera hjärtfel redan under fosterstadiet är däremot inte aktuellt. Undantaget är medfödda förträngningar av aortaklaffen, och där pågår ett europeiskt forskningsprojekt med lovande preliminära resultat.

– Det enda skälet till att operera redan i fosterlivet är att förhindra att ett tillstånd förvärras fram till förlossningen. Därför är det i huvudsak klaffproblematik som kan komma i fråga för tidiga operationer. Andra hjärtfel måste vänta till barnet är fött, säger Håkan Eliasson.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om barns hjärtfel.

Läs mer här

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen