Säkrare dosering av Waran för barn

Ett hundratal barn i Sverige behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Med hjälp av ett nytt datorbaserat verktyg kan sjukvården snart ge säkrare, snabbare och mer skräddarsydd behandling av Waran till barn, och därtill bättre justeringar av dosen av medicin.

Kvinnlig forskare i vit rock i kontorsmiljö

I Sverige beräknas över 100 000 personer behandlas med läkemedlet Waran, varav ett hundratal är barn. Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antikoagulantia, som gör att blodet levrar sig långsammare. Waran används därför som förebyggande behandling mot blodpropp, eller för att lösa upp blodproppar som redan har bildats. För vissa barn är behandlingen med Waran livslång, för andra är den livsnödvändig under några månaders tid.

– Dosen varierar kraftigt från person till person och det är en balansgång att finna den individuella dosen. Samtidigt är det mycket viktigt att den hamnar precis rätt. Om dosen är för liten ökar risken för blodproppar, om den är för hög ökar risken för blödning, säger Anna-Karin Hamberg, legitimerad apotekare och doktorand på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Waran i individuell dos

I samarbete med två ingenjörstudenter har Anna-Karin Hamberg utvecklat ett datorbaserat program för individanpassad dosinställning som inom kort kan bli ett hjälpmedel inom sjukvården. Verktyget väger in flera viktiga faktorer som påverkar behandlingen och som kan göra den säkrare och effektivare, i synnerhet för barn. Människor är nämligen olika känsliga för warfarin, som den aktiva läkemedelssubstansen i Waran heter.

Inom sjukvården har man god kontroll över barnen som behandlas, men för de yngsta är läget något annorlunda. Det beror bland annat på praktiska skäl: i Sverige är medicinen Waran vanligast i tablettform i en dos om 2,5 milligram.

– Barnen som deltog i min studie var från tre veckor gamla upp till 18 år och bland dem syns en stor variation. Dosen varierade mellan 0,125 och 12,5 milligram per dag, säger Karin Hamberg.

I praktiken betyder det att 2,5-milligram-tabletten Waran måste halveras eller delas i kvartar för de barn som kräver den minsta dosen.

Svårt att få exakt dos Waran för de minsta

Nyfödda och små barn kan inte svälja tabletterna vilket innebär att tabletten måste lösas upp i någon form av vätska. Enligt anvisningarna ska Waran anpassas efter barnets kroppsvikt, men det är ett alldeles för trubbigt instrument för att uppnå en så exakt dos som möjligt, anser Anna-Karin Hamberg.

– Om man bara utgår från kroppsvikten blir dosen sällan korrekt. En annan viktig faktor för dosen är ärftligheten, säger hon.

I Anna-Karin Hambergs dosverktyg matas data in som tar hänsyn till barnets ålder och kroppsvikt. Om läkaren har tillgång till patientens genotyp matas också den in. Anna-Karin Hamberg önskar att behandlingen med Waran för barn förbättras. När Waran finns i varierade doser eller i flytande form kan behandlingen bli säkrare och lättare att skräddarsy.

– Det jag vill uppnå med min forskning är att bidra till en evidensbaserad läkemedels-användning till barn, säger Anna-Karin Hamberg.