Komplikationer vid enkammarhjärta ska studeras

Komplikationer vid enkammarhjärta ska studeras

Annika Rydberg, professor vid Umeå Universitet, ska studera vilka komplikationer barn och ungdomar med enkammarhjärta drabbas av. - Min förhoppning är att hitta metoder som kan förhindra eller lindra komplikationer, säger hon.

Varje år föds det mer än 1 000 barn med hjärtfel i Sverige. Ett av de mer komplicerade hjärtfelen är enkammarhjärta där en av hjärtats kamrar är underutvecklad. För att barnet ska få en fungerande cirkulation krävs det oftast tre operationer. Den första görs när barnet är nyfött, den andra vid cirka sex månaders ålder och den sista mellan två och fyra år. De allra flesta barn med diagnosen överlever och idag finns det cirka 700 personer i Sverige som lever med enkammarhjärta.

- För 30 år sedan dog de här barnen men i dag kan vi rädda dem. Det är fantastiskt att de får en chans att bli vuxna. Samtidigt bildar de en ny patientgrupp som kan riskera att drabbas av komplikationer, både lång- och korttidskomplikationer. Nu vill jag och mina kollegor försöka ta reda på mer kring vilka komplikationer som uppstår och om det går att förebygga eller förhindra dem, förklarar Annika Rydberg. I dag vet forskarna att långtidskomplikationer kan bestå av störningar i tarmen, leverpåverkan och nedsatt arbetsförmåga. - Komplikationerna är kopplade till den avvikande cirkulationen men vi måste ta reda på mer kring varför en del drabbas och vad vi kan göra åt det, förklarar Annika Rydberg.

Samarbete mellan universitetssjukhus

Genom ett samarbete mellan etablerade forskare från fyra universitetssjukhus i landet ska forskarna nu undersöka mortalitet och morbiditet, riskfaktorer för arytmi, tarmpåverkan, leversjukdom, patientgruppens hjärtkammarfunktion, kroppssammansättning, muskelfunktion, samt om fysisk träning skulle kunna förbättra funktionen.   - Vi vill bland annat titta på hur skelettmusklerna påverkas och vilken påverkan den avvikande cirkulationen har på tarmar och lever. Målet med projektet är att försöka förstå vilka komplikationerna är och om det går att förebygga dem. Om vi förstår detta kan vi förhoppningsvis hitta och erbjuda behandling, säger Annika Rydberg.

Fakta

  • Namn: Annika Rydberg

  • Titel: Överläkare och adjungerad professor vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå Universitet.

  • Placering: Umeå Universitet.

  • Anslag: 800 000 kronor per år i tre år.