Hälften av alla hjärtopererade barn kan friskrivas helt

Jan Sunnegårdh, professor och överläkare, ser forskningen kring barnhjärta som en stor framgångssaga. Idag överlever närmare 95 procent av alla hjärtsjuka barn till vuxen ålder.

Manlig läkare i vit rock framför skärm

I dag överlever närmare 95 procent av alla hjärtsjuka barn till vuxen ålder och det finns hopp om att ännu fler barn med hjärtsjukdom ska få ett bra liv.

– På knappt 30 år har vi kommit så långt att hälften av alla hjärtopererade barn kan friskskrivas helt. Det är en fantastisk framgångssaga, säger Jan Sunnegårdh.

Av de barn som måste opereras överlever i dag de allra flesta till vuxen ålder.

– Mer forskning kring mekaniska hjärtan skulle kunna minska dödligheten även bland dem med extremt svåra hjärtfel, så som de med enkammarhjärtan. Här behöver vi mer behandlingsmöjligheter och forskning kring långtidskomplikationer som risk för leverskador, säger Jan Sunnegårdh.

Många med hjärtfel behöver följas upp hela livet

En annan utmaning inom barnkardiologin är de hjärtsjuka barn som invandrat till Sverige. Många av dem har inte kunnat få samma behandling som i Sverige, där hjärtfel upptäcks och behandlas allt tidigare. Det gör att antalet patienter med komplicerade hjärtfel ändå ökar i Sverige.

– Dessa barn har ofta hunnit få så svåra skador på lungkärlen att det inte går att operera. Att transplantera både hjärta och lunga skapar inte bra förutsättningar för överlevnad. Vad vi behöver är nya och mer effektiva läkemedel som kan påverka lungkärlen så att de fungerar normalt igen.

För att öka kunskapen om hur det går för de barn som föds med hjärtfel behövs bättre uppföljning. Många är i behov av livslång uppföljning, ändå upphör vissa personer med sina kontroller i samband med att de lämnar barnkardiologin och överförs till vuxenvården.

Just nu leder Jan Sunnegårdh därför en grupp forskare med uppdrag att ta reda på vad som händer när ungdomar med medfödda hjärtfel lämnar barnsjukvården.