Ge alla hjärtsjuka barn chansen att leva

Trots att barn som föds med hjärtproblem löper ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet är det många som aldrig följs upp av sjukvården. Hjärt-Lungfonden uppmanar nu landets regionpolitiker att ta ansvar för att barn som föds med medfött hjärtfel får den vård som de behöver.

Bebis på en säng blir undersökt av läkare

Många överlever men riskerar att bli sjuka senare i livet

Nästan alla hjärtsjuka barn i Sverige räddas. Sedan 1980-talet har överlevnaden för barn med medfödd hjärtsjukdom ökat från cirka 85 procent till dagens 97 procent. Men senare i livet riskerar de att drabbas av hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom. 

I dag lever cirka 32 000 barn och ungdomar samt 50 000 vuxna med ett medfött hjärtfel. 2019 föddes cirka 2000 barn med hjärtfel i Sverige. Ny forskning visar även att yngre personer med medfödda hjärtfel löper ökad risk att drabbas av hjärtsvikt. Samma studie visar också att hjärtsvikt är allra farligast för dem som är under 35 år, då risken är 38 gånger högre att dö än för personer som fötts med friskt hjärta.

Många med medfött hjärtfel kan i dag leva precis som vi andra: jobba, få barn och åldras med sina kära. Men för vissa riskerar detta vardagsliv att svepas bort i ett slag, ofta helt i onödan.

Endast var femte vuxen med medfött hjärtfel kontrolleras

Uppskattningsvis skulle ungefär hälften av de personer som föds med hjärtsjukdom behöva följas upp i vuxensjukvården, ibland livet ut. Men enligt Socialstyrelsen är det ungefär bara var femte vuxen med medfött hjärtfel som vid något tillfälle kontrolleras på en specialistmottagning. Det medför stora risker för deras hälsa.

Bara sju specialistanpassade mottagningar

Eftersom spetskompetensen främst finns på landets sju universitetssjukhus har många långt till närmsta hjärtspecialist. Dessutom saknar flera regioner resurser för regelbunden uppföljning av personer med medfött hjärtfel. 

Därför föreslår Hjärt-Lungfonden att:

  • Hjärtsjuka måste få regelbunden uppföljning hos hjärtspecialist. Landets regionpolitiker bör prioritera att avsätta resurser så att personer med medfödda hjärtfel regelbundet följs upp av sjukvården och får kontakt med en hjärtspecialist. I områden där det saknas mottagningar med spetskompetens bör regionen ta ansvar för att digitala konsultationer erbjuds.

  • Nationella riktlinjer måste tas fram. Socialstyrelsen bör i nationella riktlinjer klargöra hur uppföljningen av hjärtsjuka barn ska se ut för att säkerställa att regionerna erbjuder en korrekt behandling i vuxen ålder till alla personer som lever med medfödd hjärtsjukdom.

Artikel publicerad 11/02/2021

Lilla Heddas hjärtfel fick pappan att skriva testamente

I avsnittet berättar en pappa om sin dotter Heddas medfödda hjärtfel. Dagens forskning ger morgondagens vård, och därför skriver många in Hjärt-Lungfonden i sitt testamente.

Lyssna på poddavsnittet
Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu