Abbe har ett lagat hjärta

Gunnar Skarland minns de kaotiska timmarna efter sin sons födelse i mars 2005. ”Vi insåg att pojken måste få ett namn snabbt. Abbe tänkte jag. Ett bra namn på en riktig kämpe”, säger Gunnar.

Pojke med sina föräldrar på klippa i höstväder

Abbe föddes på Borås BB efter en helt normal graviditet”Er son har ett hjärtfel, det har ni kanske förstått”, hade läkaren sagt, men Gunnar och hans fru Maria hade bara tittat oförstående på henne. De skulle ju bara in och föda en lillebror till tvåårige Hugo, inte åka i sin bil efter en akutambulans till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg med ett döende barn.

Abbe Skarland

  • Ålder: 11 år

  • Jobbar: Går i 5:e klass i föräldrakooperativ – montessoriskola.

  • Intressen: Dataspel, ridning, dans, scoutliv.

Ett hål mellan kamrarna

Nu var hela tillvaron ett töcken, två omtumlade föräldrar som inte hann ta till sig vad som hände runt dem. Senare har de förstått att förbindelsen mellan hjärtat och lungorna var blockerad och att Abbe hade ett hål mellan kamrarna. Abbe har också stort avstånd mellan svalg och gom och har fortfarande lite svårt att artikulera konsonanter. Men en svalgoperation har underlättat.

– Hans talförmåga har sakta kommit ifatt språket, säger Gunnar.

Efterhand börjar livet formas till normal vardag. Abbe går i femte klass i en Montessoriskola. Engelska är ett favoritämne.

– Nästa år ska jag byta skola till samma som Hugo, berättar han.

Forskningen skapar framtidstro

Han rider tillsammans med mamma Maria på familjens västernhäst, spelar tv-spel med kompisar och åker skidor med familjen i fjällen.

– Jag brukar höra hur han sjunger utför hela backen, säger Gunnar.

Tack vare forskning och behandlingar finns det en framtid. En framtid som ser allt ljusare ut.

– Jag vill bli en youtuber när jag blir stor, säger Abbe. Eller dataspelskonstruktör. Något bra blir det.

Gunnar nickar igenkännande.

– En yrkesutbildning, något han gillar och orkar vore underbart, säger han.

Kromosomfel orsakade hjärtproblem

Hjärtfelet gjorde att läkarna tidigt misstänkte ett kromosomfel som kallas 22q11-deletionssyndrom. Ett syndrom som kan orsaka hjärtproblem. Under åren som gått har Abbe varit med om tre öppna hjärtoperationer, den första gjordes när han var sex dagar. Vid senare operationer har läkarna vidgat och senare ersatt den blockerade lungartärensamtidigt som hålet mellan kamrarna täpptes till.

Bredare forskning behövs

Gunnar är invald i Hjärtebarnsförbundets styrelse och inser värdet av ständig forskning på området.

– Jag hoppas att man forskar brett. Nya metoder att utföra operationer, att komma på hur man ska klara av komplexa fel som hittills varit svåra att lösa, säger han och sätter fram kaffekoppar på bordet. Men också att fortsätta utveckla metoder som gör operationerna enklare och mindre.