Världsdagen för aortadissektion 19 september

Den 19 september är världsdagen för aortadissektion, en sjukdom så ovanlig att bara trettio personer på en miljon drabbas.

Vad är aortadissektion?

Aortadissektion är ett akut och livshotande tillstånd där kroppspulsåderns innersta lager går sönder. Blodet tränger då ut i ett mellanlager vilket gör att aortan sväller och får man inte akut vård kan kroppspulsådern brista. Diagnosen är ofta svår att ställa och symptomen misstas ofta för hjärtinfarkt, kärlkramp eller liknande. 

Patientförening startades 2014

2014 startades i Sverige den första patientföreningen i världen för drabbade av aortadissektion. På två år har gruppen växt till över hundra medlemmar. Syftet med föreningen är dels att sprida viktig kunskap om sjukdomen så att fler ska kunna få diagnos i tid och dels att ge överlevande stöd efter att ha drabbats. Bland annat har föreningen tagit fram broschyrer till vården och håller träffar där drabbade kan mötas och utbyta erfarenheter och stöd. 

Startat insamling till forskningen

Patientföreningen har instiftat en Världsdag för aortadissektion den 19 september. Inför årsdagen har de skapat en digital insamling till Hjärt-Lungfonden och forskningen.