Tre frågor till Rebecka Hultgren

– adjungerad professor vid Karolinska Institutet

Aortaaneurysm innebär att kroppspulsåderns kärlvägg vidgas på ett onormalt sätt. I värsta
fall leder det till att pulsådern spricker, ett livshotande tillstånd där risken att dö omedelbart är stor.

Kvinna med brunt hår och blå kavaj framför vit vägg

Foto: Susanne Kronholm

Vilka riskera ratt drabbas av aortaaneurysm?

– Män drabbas betydligt oftare än kvinnor. Därför är det idag endast 65-åriga män som omfattas av den screening för bukaortaaneurysm som startade i hela landet 2015. Hur det kan komma sig att risken skiljer sig åt mellan könen är en av frågorna som vi ställer oss i vår forskning. Min hypotes är att könshormoner kan vara en bidragande faktor, men vi har inga entydiga svar ännu, säger Rebecka Hultgren.


Vad är målet med din forskning?

– Att vi upptäcker fler personer med den här sjukdomen innan deras aneurysm blir farliga
och riskerar att brista.

Borde inte screeningen omfatta fler grupper än 65-åriga män?

– I dagsläget är det inte rationellt i ett samhällsperspektiv att screena kvinnor, eftersom aortaaneurysm är så ovanligt hos dem. Men det kan finnas andra riskgrupper än de 65-åriga männen som det skulle kunna vara rationellt att screena i framtiden. En sådan grupp kan vara syskon till personer som drabbats. Vi har i en studie visat att syskonspårning lönar sig. Frågan är hur detta kan genomföras i Sverige. Ska vi leta rätt på personer via register och kalla dem
till undersökning, eller bara försöka medvetandegöra befolkningen och läkarna om att det är bra att undersöka syskonen?

– Vi planerar nu en liknande registerstudie för att ta reda på om vuxna barn till patienter som fått aortaaneurysm är en riskgrupp. Jag vill hitta en metod som fungerar i Sverige som gör att vi kan hitta fler riskpersoner och rädda fler liv än vad vi gör idag via screeningen, säger Rebecka Hultgren.

Personligt

  • Gör: Adjungerad professor och överläkare, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Ingår i forskargruppen STAR (Stockholm Aneurysm Research Group).

  • Bor: I Nacka utanför Stockholm.

  • Familj: Man och två barn.

  • Fritidsintressen: Familj och vänner. Försöker hinna läsa böcker, delta i kulturaktiviteter och besöka Friskis & Svettis med jämna mellanrum.

  • Dold talang: Är en snabbläsare. Och är bra på att vika origami-askar.