Män har mer åderförkalkning än kvinnor


En ny studie visar att kranskärlen hos män är betydligt mer åderförkalkade än hos kvinnor. Vid 50 års ålder har män fyra gånger så mycket åderförkalkning i kranskärlen som kvinnor och vid 60 år cirka 3 gånger så mycket. Resultaten kommer från en delstudie som ingår i Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

Foto: Anna Molander


- Vi vet sedan tidigare att kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt fem till tio år senare än män. En förklaring till det kan vara en skyddande effekt av det kvinnliga hormonet östrogen. Men de nya resultaten visar att det kvinnliga försprånget hänger kvar även högre upp i åldern, säger Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och vice
director för SCAPIS.

En tredubbling av plack mellan 50 och 60 år


Delstudien visar även att både mäns och kvinnors åderförkalkning ökar stort mellan 50 och 60 år. Under denna tioårsperiod tredubblas plackmängden i kranskärlen hos både män och kvinnor. Dock börjar kvinnorna från en mycket lägre nivå. En snabb ökning ses även i halskärlen, där det sker en fördubbling hos både män och kvinnor under samma tioårsperiod.

- Åderförkalkning i hjärtats kranskärl är en vanlig orsak till hjärtinfarkt, och åderförkalkning i halskärlen en vanlig orsak till stroke, så detta är mycket intressanta resultat. Det positiva är att man med sunda levnadsvanor själv kan förebygga upp till 80 % av för tidig hjärtsjukdom och stroke. Det är kanske ett särskilt viktigt budskap till personer mellan 50 och 60 år, då resultaten visar att åderförkalkningen ökar snabbt i det åldersspannet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Resultaten i delstudien är baserade på data från 15 000 personer, vilket motsvarar halva SCAPIS kohorten. SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga med det övergripande målet att kunna hitta de som har hög risk att drabbas och behandla dem innan sjukdom uppstår. Delstudien publicerades nyligen i medicinska tidskriften European Journal of Preventive Cardiology. Hjärt-Lungfonden är SCAPIS huvudfinansiär.

Fakta om SCAPIS

Vad: En världsunik befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. SCAPIS leds av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. 

Hur: 30 000 personer i åldern 50–64 år har på de sex universitetsorterna genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Därutöver har fysisk aktivitet registrerats och en enkät om levnadsvanor genomförts.

Varför: Målet med studien är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår. Att få mycket större kunskap om sjukdomarnas uppkomst för att kunna:

  • Förebygga dem

  • Ställa bättre och tidigare diagnos

  • Påverka sjukdomsförloppet 

  • Hitta nya, bättre behandlingsmetoder och läkemedel.

Att hitta ”vulnerabla plack”: En av SCAPIS målsättningar är att hitta farliga (vulnerabla) plack innan de spricker och orsakar sjukdom samt få mer kunskap om sambandet mellan nya riskfaktormönster och vulnerabla plack.