Hur kan vi få barn och unga att röra sig mer i vardagen?

Hur kan vi bryta stillasittandet bland barn och unga – och hur kan vi få dem att röra sig mer i vardagen? Den frågan står i fokus för ett seminarium den 11 april, som arrangeras av Hjärt-Lungfonden och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Seminariet utgår från de förslag som Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet lämnade över till regeringen i juni förra året. Bland deltagarna finns Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, socialminister Jakob Forssmed och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet fysiska platser är begränsat, så anmäl dig direkt om du vill vara säker på att kunna närvara fysiskt.

Boka in detta datum redan nu!

 • Plats: Gymnastik- och idrottshögskolan (Seminariet kan antingen ses på plats eller digitalt).

 • Adress: Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm

 • Datum: Torsdagen den 11 april 2024

 • Tid: kl.09.00–12.00

Anmälan

Du är varmt välkommen till seminariet, att delta fysiskt på Gymnastik- och idrottshögskolan eller digitalt. Anmäl dig senast måndag den 1 april om du vill närvara fysiskt vid seminariet på GIH. Välkommen!

Anmäl dig här

Program och medverkande

Hur mycket eller lite rör sig barn och unga i dag?

Kl.9.00: Per Nilsson, rektor vid GIH, och Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, hälsar välkommen. Under seminariet är Elin Ekblom Bak, docent GIH, moderator.

Den inledande delen består av:

 • Hans Kunglig Höghet Prins Daniel

 • Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Vilken roll har skolan?

Kl.9.30 inleder Kajsa Mickelsson, före detta huvudsekreterare i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, med att presentera kommitténs förslag kring skolan. Därefter följer ett panelsamtal om hur skolan kan bidra till att få fler barn och unga att röra på sig.

Medverkande:

 • Joakim Malmström, generaldirektör Skolverket

 • Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep

 • Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS

 • Gisela Nyberg, professor GIH, Skolprojektet för hjärnhälsa

 • Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljöer, SLU Tankesmedjan Movium

Vad kan göras inom fritid, idrott och friluftsliv?

Kl.10.30 inleder Kajsa Mickelsson, före detta huvudsekreterare i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, med att presentera kommitténs förslag kring fritid, idrott och friluftsliv. Därefter följer ett panelsamtal om vad myndigheter, civilsamhället och idrottsrörelsen kan göra.

Medverkande:

 • Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

 • Eva Stighäll, handläggare Naturvårdsverket

 • Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet

 • Anna-Karin Lindqvist, Luleå Tekniska Universitet

Summering och avslutning

Kl.11.30 ger socialminister Jakob Forssmed sin syn på problemet och svarar på ett par frågor om hur regeringen ser på kommitténs rekommendationer.

Hela seminariet kommer att filmas för att kunna ses efteråt. Seminariet är utan kostnad.

GIH logotyp frilagd
Jubileumslogotyp Hjärt-Lungfonden 2024