Fysisk aktivt arbete – en riskfaktor eller friskfaktor?


Tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan och HPI Health Profile Institute välkomnar vi dig till ett kostnadsfritt seminarium om fysisk aktivitet i arbetet.

Fysisk aktivitet kopplas ofta till goda hälsoeffekter och minskad risk för sjukdom. Inom arbetsmiljöområdet verkar däremot arbeten med höga fysiska krav kunna leda till ohälsa och man pratar ofta om ergonomiskt belastande arbete som en riskfaktor. Forskning visar bland annat på en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Hur hänger det här ihop?

  • Plats: Gymnastik- och idrottshögskolan (Seminariet kan antingen ses på plats eller digitalt).

  • Adress: Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm

  • Datum: torsdagen den 8 juni

  • Tid: klockan 13.30 – 16.00

Program och medverkande

13.30 VÄLKOMMEN

Ulf Ekelund, professor vid Norges Idrottshögskola. ”Betydelsen av fysisk aktivitet – en kort uppdatering av kunskapsläget”.  

Andreas Holtermann, professor vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ”Om arbetsrelaterad fysisk aktivitet och en eventuell fysisk aktivitetsparadox”.   

Elin Vidlund, sakkunnig handläggare inom ergonomi, Arbetsmiljöverket. Hon kommer att presentera den nya publikationen ”Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet”, ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten.

PAUS

Efter pausen kommer nedanstående att delta i ett panelsamtal: 

Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor 

Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv

Sineva Ribeiro, ordförande på Vårdförbundet

16.00 SLUT

Moderator är Elin Ekblom Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.