Välkommen till medlemsmöte

Hjärt-Lungfondens medlemmar kallas härmed till det årliga medlemsmötet den 8 juni 2022 kl. 16.00–17.00. Mötet kommer att hållas på kansliet, Stora Nygatan 27 i Stockholm, men kan även följas digital på länk.

Anmäl dig senast den 24 maj till Margareta Öberg via e-post margareta.oberg@hjart-lungfonden.se eller på telefon 08-566 24 201.

Alla medlemmar önskas varmt välkomna!

Dagordning och bilagor för nedladdning