Välkommen till medlemsmöte

Hjärt-Lungfondens medlemmar kallas härmed till det årliga medlemsmötet den 25 maj kl.16.00-17.00.

Mötet kommer att hållas på kansliet, Stora Nygatan 27 i Stockholm, men kan även följas digital på länk. Anmälan görs senast den 21 maj till Margareta Öberg via e-post margareta.oberg@hjart-lungfonden.se eller på telefon 08-566 24 201.

Alla medlemmar önskas varmt välkomna!

Dagordning och bilagor för nedladdning