Välkommen till medlemsmöte

Hjärt-Lungfondens medlemmar kallas härmed till det årliga medlemsmötet den 5 juni kl. 16.00-17.00 på vårt kansli, Stora Nygatan 27 i Stockholm.

Mötet kan även följas digital på länk.

Anmälan görs senast den 22 maj till Josefin Hamilton via e-post josefin.hamilton@hjart-lungfonden.se eller på telefon 070-854 44 16.

Alla medlemmar önskas varmt välkomna!

Dagordning och bilaga för nedladdning