Kallelse till huvudmannamöte

Varmt välkommen till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte. Som mötesdeltagare kan du välja att medverka antingen fysiskt eller digitalt via Teams.

  • Datum och tid: 5 maj 2022 kl. 16.00

  • Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Kreuger-salen Stockholm eller digital via Teams.

Vänligen meddela om du avser att delta på mötet den 5 maj. Ange också på vilket sätt du tänker delta på mötet, digitalt via Teams eller fysiskt.

Om du vet med dig att du har bytt mejladress under det senaste året så vore vi mycket tacksamma om du kunde mejla dina nya uppgifter till katharina.almstedt@hjart-lungfonden.se

För dig som medverkar fysiskt är du välkommen att medverka på efterföljande middag.

Anmälan om deltagande kan göras fram till onsdagen den 20 april och meddelas direkt till Katharina Almstedt via e-post katharina.almstedt@hjart-lungfonden.se eller telefon på nummer 08-566 24 233. Meddela om du enbart avser att deltaga på huvudmannamötet eller om du avser att deltaga på både huvudmannamötet och efterföljande middag.

Väl mött!

Kallelse och bilagor för nedladdning