Kallelse till huvudmannamöte

Varmt välkomna till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte.

  • Datum och tid: 4 maj 2023 kl. 16.00

  • Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Kreuger-salen Stockholm

Som mötesdeltagare kan du välja att medverka antingen fysiskt eller digitalt via Teams.

Om du vet med dig att du har bytt mejladress under det senaste året så vore vi mycket tacksamma om du kunde mejla dina nya uppgifter till huvudmanutskick@hjart-lungfonden.se. Vänligen meddela om du avser att delta på mötet den 4 maj. Ange också på vilket sätt du tänker delta på mötet, digitalt via Teams eller fysiskt.

För dig som medverkar fysiskt är välkommen att medverka på efterföljande middag, meddela gärna om du har några allergier.

Anmälan om deltagande kan göras fram till torsdagen den 20 april och meddelas via e-post till huvudmanutskick@hjart-lungfonden.se, ange i mejlet om du enbart avser att deltaga på huvudmannamötet eller om du avser att deltaga på både huvudmannamötet och efterföljande middag.

Kallelsen kommer att skickas både digitalt och postalt till samtliga huvudmän. Observera att det finns förslag på ändringar i de bifogade dokumenten.

Föreläsare efter mötet är Marcus Ståhlberg, Covidforskare, och han är dessutom en yngre lovande forskare som är med i Mentorprogrammet.

Väl mött!

Kallelse och bilagor för nedladdning