Varmt välkommen till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte med jubileumsmiddag.

  • Datum och tid: Den 21 maj 2024 kl. 16.00 med direkt efterföljande jubileumsmiddag

  • Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Observera att det finns förslag på ändringar i de bifogade stadgarna. Kallelse och underlag kommer även att skickas digitalt till samtliga huvudmän (underlag till mötet samt separat inbjudan till middagen bifogas kallelsen).

Som mötesdeltagare kan du välja att delta i mötet antingen på plats eller digitalt via Teams.

O.S.A. Vänligen meddela om du avser att delta på mötet och/eller middag den 21 maj. Anmäl deltagande senast måndag den 6 maj via e-post till: huvudmanutskick@hjart-lungfonden.se.

Ange i anmälan på vilket sätt du önskar delta och, om du deltar på den efterföljande middagen, meddela om du har några speciella önskemål eller allergier. Du kan delta i mötet på följande sätt:

  • Deltar på plats, enbart på huvudmannamötet.

  • Deltar på plats, både på huvudmannamötet och efterföljande föreläsning och jubileumsmiddag.

  • Deltar digitalt via länk på huvudmannamötet.

Jubileumsföreläsare innan middagen är Helena Johansen, historiker som sammanställt Hjärt-Lungfondens 120-åriga historia inför vårt jubileumsår.

Om du har bytt adress, mejladress eller telefonnummer under det senaste året så är vi mycket tacksamma om du kan mejla dina nya uppgifter till huvudmanutskick@hjart-lungfonden.se

Väl mött!

Bilagor: